Potentieel ERP software

Zo maximaliseert u het potentieel van uw on-premises ERP-software

Leer hoe u het meeste uit uw on-premises ERP-software kunt halen.

In het tijdperk van alomtegenwoordige digitalisering vertrouwen steeds meer bedrijven op softwareondersteuning voor het plannen, controleren en afhandelen van hun bedrijfsprocessen. Maar het kopen van (nieuwe) ERP-software gaat altijd met een zeker risico gepaard. We laten u daarom zien hoe u het potentieel van uw lokale ERP-software kunt maximaliseren en zo een bijbehorende ROI kunt behalen.

Inhoudsopgave

ERP-software: een overzicht

"ERP" is een afkorting en beschrijft de Engelse term "Enterprise Resource Planning". In het Duits wordt in deze context gewoonlijk de term "planning van bedrijfsmiddelen" gebruikt. Dit is de fundamentele ondernemingsopgave om alle bedrijfsrelevante middelen op het juiste moment op de juiste plaats in de vereiste kwaliteit en kwantiteit en met de juiste informatie beschikbaar te stellen.

Breng complexe processen in kaart ...

Dit vereist, afhankelijk van het bedrijf, een groot aantal deels complexe bedrijfsprocessen die op elkaar voortbouwen of in een netwerk met elkaar zijn verbonden. Om deze processen bij te houden, vertrouwen steeds meer bedrijven op digitale ondersteuning in de vorm van ERP-software.

... en optimaliseren

Moderne ERP-software is in staat om alle relevante bedrijfsprocessen digitaal in kaart te brengen. Deze processen kunnen vervolgens worden geïmplementeerd binnen de ERP-software

Beheerd
Gecontroleerd
Slank
Geoptimaliseerd
Geautomatiseerd
Worden.

De voordelen van een ERP-software

Door bestaande bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, kunnen bedrijven waardevolle middelen besparen, die op hun beurt weer winstgevender kunnen worden ingezet elders. Op deze manier kan geschikte ERP-software bedrijven een doorslaggevend concurrentievoordeel geven. Dit is nodig om op lange termijn voor zichzelf te kunnen gelden in sterk concurrerende markten.

De juiste ERP-software kiezen

Om de potentiële voordelen van ERP-software te realiseren, moet deze echter ook geschikt zijn voor gebruik in het betreffende bedrijf. Er zijn enkele cruciale criteria waarin verschillende systemen van elkaar verschillen. Een belangrijke factor is het gebruiks- en licentiemodel.

Verschillen tussen lokale ERP-software en de cloud

De cloud staat lijnrecht tegenover de "conventionele" lokale ERP-software. Maar hoe verschillen de twee gebruiks- en licentiemodellen?

Lokale ERP-software

De term 'lokaal' of 'on-premises' werd pas bedacht na de millenniumwisseling. Dit komt niet omdat lokale ERP-software pas rond die tijd op de markt kwam. Integendeel: ERP-software was oorspronkelijk alleen beschikbaar in dit gebruiks- en licentiemodel. Om deze reden was het simpelweg niet nodig om te differentiëren van andere modellen.

Lokale ERP-software wordt op de eigen servers van het bedrijf geïnstalleerd en van daaruit bediend. Het bedrijf heeft dus de volledige controle over hardware en software, zoals deze in haar bezit zijn. Dit brengt echter ook een bijbehorende verantwoordelijkheid met zich mee - bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiemaatregelen.

ERP vanuit de cloud

Cloudgebaseerde ER´P-software is geen eigendom van het bedrijf. De hardware wordt ook geleverd door een externe serviceprovider, de cloudoperator. De ERP-software wordt niet beheerd via een specifieke server, maar via een internationaal netwerk dat bestaat uit verschillende servers in verschillende datacenters.

De term "SaaS" (Software-as-a-Service) wordt vaak gebruikt in verband met de cloud. De ERP-software wordt geleverd in de vorm van een allround zorgeloos pakket. Alle diensten met betrekking tot de software zijn daarom inbegrepen in de maandelijkse prijs voor het gebruik van de ERP-software.
Naast de twee basisgebruiks- en licentiemodellen zijn er ook gemengde vormen, gehost en hybride.

Voordelen en nadelen

Elk licentiemodel heeft zowel voor- als nadelen. De cloud geniet al enkele jaren een toenemende populariteit vanwege het hoge niveau van gemak en flexibiliteit. Maar lokale ERP-software wordt nog steeds in de volksmond geïmplementeerd. Met dit licentiemodel hebben bedrijven uiteindelijk de volledige controle over het systeem en kunnen ze indien nodig individuele aanpassingen maken.
Maar hoe kunnen bedrijven die voor lokale ERP-software hebben gekozen hun volledige potentieel bereiken?

Geïntegreerde IT-infrastructuur

Allereerst moeten bedrijven bedenken dat software alleen zijn volledige potentieel kan ontwikkelen als het wordt geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur. Hierdoor kunnen alle bestaande systemen vloeiend met elkaar communiceren en is een naadloze uitwisseling van informatie tussen alle applicaties gegarandeerd.

Anders zullen er media-onderbrekingen zijn die op hun beurt dubbel gegevensonderhoud noodzakelijk maken. Datasilo's, transmissiefouten en anomalieën zijn het resultaat.

CRM- en DMS-software

In ieder geval moeten basistoepassingen die bij de meeste bedrijfsprocessen betrokken zijn, in de ERP-software worden geïntegreerd. Dit is bijvoorbeeld CRM-software. Maar ook het interne documentbeheersysteem moet worden aangesloten.

Maatregelen voor gegevensbescherming nemen

Een andere maatregel om het potentieel van een lokale ERP-oplossing te maximaliseren, is gegevensbescherming. Als bedrijven kiezen voor lokale ERP-software, zijn ze volledig verantwoordelijk voor de planning en verwerking van alle gegevensbeschermingsmaatregelen. Dit geldt zowel voor de hardware als voor de software.

Gunningsrechten

De meeste ERP-software kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te regelen welke gebruiker toegang heeft tot welke informatie in het systeem en welke processen hij geautoriseerd kan uitvoeren met behulp van de juiste toewijzingsrechten.

Wachtwoorden

Verdere beveiligingsmaatregelen, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden of tweefactorauthenticatie, worden ook aanbevolen. Veel systemen bevatten gestandaardiseerde functies die gebruikers er bijvoorbeeld regelmatig aan herinneren een nieuw wachtwoord toe te wijzen.

Serverbeveiliging

Maar de servers moeten ook dienovereenkomstig worden beschermd. Het gaat onder meer om het uitschakelen van diensten die niet nodig zijn. Maar het datacenter moet ook fysiek worden beschermd tegen mogelijke onbevoegde toegang.

Train medewerkers uitgebreid

Zelfs de beste ERP-software is zo goed als zijn gebruikers. Om deze reden zouden bedrijven hun werknemers uitgebreid moeten opleiden, vooral bij de introductie van nieuwe ERP-software. Let op de praktische toepassing.

Betrek personeel in een vroeg stadium

Het is ook belangrijk dat medewerkers zo vroeg mogelijk bij het softwareproject worden betrokken. Op deze manier leggen bedrijven de basis voor acceptatie van de nieuwe ERP-software door het personeel. Als onderdeel van een eerste ontmoeting moet het personeel bewust worden gemaakt van de voordelen die in de dagelijkse bedrijfsvoering zouden moeten ontstaan.

Regelmatige onderhouds- en reparatiemaatregelen

Bij lokale ERP-software voert de inlenende onderneming de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zelf uit.

IT-capaciteiten toekennen

Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de interne IT-afdeling over de juiste capaciteiten beschikt om regelmatig onderhouds- en reparatiemaatregelen uit te voeren.

Updates en prestatietests

Concreet gaat het om het doorvoeren van updates, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het systeem nog steeds up-to-date is en dat volledige ondersteuning van de provider nog steeds gegarandeerd is. Het is ook raadzaam om regelmatig prestatietests uit te voeren. Zeker bij een toenemend aantal parallelle gebruikers kunnen langere laadtijden optreden. In deze gevallen moeten passende optimalisaties worden gemaakt.

Conclusie: hoe u het potentieel van uw lokale ERP-software kunt maximaliseren

Samenvattend kan worden gesteld dat bedrijven veel invloed hebben op de toegevoegde waarde van hun lokale ERP-software. Als het systeem wordt onderhouden, kan het jarenlang dienst doen als een waardevolle metgezel in de dagelijkse praktijk.

Om ervoor te zorgen dat de ERP-software zich optimaal ontwikkelt, moet de IT-afdeling altijd de juiste capaciteit krijgen om onderhouds- en reparatiemaatregelen uit te voeren.
In combinatie met de juiste koppelingen met alle andere applicaties en een uitgebreide opleiding van medewerkers, wordt de toegevoegde waarde van de ERP-software voor het bedrijf gemaximaliseerd.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder