Discrete productie
Materiaalbeheer

Materiaalbeheer voor al uw assets

Ontdek wat ERP-systemen doen op het gebied van materiaalbeheer bij discrete productie.

Materiaalbeheer is een extreem uitgebreid verantwoordelijkheidsgebied waarmee elk productiebedrijf te maken heeft - want zonder materiaal wordt productie onmogelijk. Het is dus ook een belangrijk onderdeel van strategische planning en uitvoering in bedrijven die gespecialiseerd zijn in discrete productie - en bijgevolg een uiterst relevante module van de ERP-software van deze bedrijven. Maar wat betekent het begrip materiaalbeheer precies en hoe wordt het gedefinieerd?

Materiaalbeheer bij discrete productie

Materiaalbeheer omvat de taak om productie te voorzien van materiaal (inkoop). Het geheel van alle materiaal gerelateerde functies is eraan toegewezen, inclusief al die functies die betrekking hebben op de levering van het bedrijf en de controle van de materiaalstroom door productie tot levering van de afgewerkte producten.

Deze definitie maakt duidelijk dat materiaalbeheer en veel meer dan alleen statische processen op het spel staan. Afhankelijk van de componenten van de bedrijfsstrategie die worden beschouwd als onderdeel van het materiaalbeheer, is het geïntegreerd, uitgebreid geïntegreerd of volledig geïntegreerd materiaalbeheer.

Geïntegreerd materiaalbeheer

Het geïntegreerde materiaalbeheer heeft alleen betrekking op inkoopprocessen, logistiek (opslag en transport binnen het bedrijf) en productie (bepaling van verbruik evenals verwijdering en recycling). In het uitgebreide geïntegreerde materiaalbeheer wordt een ander productie-aspect uitgebreid: dat van planning van productieprogramma's of productiecontrole. Als er een ander logistiek aspect is - namelijk distributie (d.w.z. een logistiek aspect dat voornamelijk betrekking heeft op processen buiten het bedrijf), wordt dit een volledig geïntegreerd materiaalbeheer genoemd.

Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen materiaalbeheer en goederenbeheer. Hoewel de twee termen vaak door elkaar worden gebruikt, verwijzen ze naar verschillende soorten bedrijven. In de detailhandel spreekt men van goederenbeheer, terwijl materiaalbeheer uitsluitend verwijst naar productiebedrijven - zoals die van discrete productie.

Doelstellingen van materiaalbeheer

Het wordt duidelijk dat materiaalbeheer complexer wordt met de uitbreiding van de definitie. Ongeacht met welke definitie u werkt, een bedrijf dat gespecialiseerd is in discrete productie moet in elk geval alle onderwerpen van volledig geïntegreerd materiaalbeheer aannemen - en in staat zijn om hun processen dienovereenkomstig in kaart te brengen in het ERP-systeem.

Materiaalbeheer haalt zijn complexiteit ook uit de veelheid van verschillende doelen die het tegelijkertijd probeert te bereiken. Deze doelen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: materiële doelen, formele doelen en sociale doelen.

Materiële doelen

De algemene doelstelling van materiaalbeheer is het waarborgen van materiële liquiditeit voor het respectieve bedrijf dat actief is in discrete productie. Dit betekent dat de benodigde goederen op het gewenste tijdstip beschikbaar moeten zijn. Volledige materiële liquiditeit is echter alleen mogelijk als het materiaal van de juiste kwaliteit en kwantiteit is, inclusief de juiste informatie, op de juiste plaats. In dit specifieke geval heeft informatie bijvoorbeeld betrekking op eventueel benodigde douanedocumenten die de oorsprong en voorkeursstatus van de goederen bevatten.

Formele doelen

Het formele doel is ook een economisch doel op het gebied van materiaalbeheer, zoals in veel andere bedrijfsstrategiegebieden. Hier, net als op het collectieve gebied van supply chain management, moet de afweging tussen potentiële kosten en service of toegevoegde waarde voor de klant altijd worden afgewogen. Het doel is om het hoogst mogelijke serviceniveau te bereiken tegen de laagst mogelijke kosten. Voor een betere klantenservice is het bijvoorbeeld raadzaam om altijd voldoende materiaal op voorraad te hebben om zijn bestellingen op tijd te kunnen uitvoeren, zelfs in het geval van een storing van uw eigen leverancier. Materiaal dat zich alleen in het magazijn bevindt en wacht op verdere verwerking of verkoop is gebonden kapitaal, dat het bedrijf niet kan gebruiken.

Vanuit financieel oogpunt zijn de alternatieve kosten van de hoogst mogelijke klantenservice de kosten die voortvloeien uit de opslag van extra materiaal of het verlies van de extra winst die had kunnen worden geboekt als het kapitaal niet was vastgebonden. Bij het materiële beheer van discrete productie is het altijd een kwestie van het beperken van de hoeveelheid vastgelegd kapitaal - d.w.z. de voorraad - zonder merkbare bezuinigingen op de klantenservice.

Sociale doelen

Het sociale doel van materiaalbeheer draait om milieubescherming. Hoewel dit doel op het eerste gezicht onzelfzuchtig lijkt, zijn er voor bedrijven in discrete productie absoluut geldige redenen om belang te hechten aan milieubescherming. Kosten kunnen bijvoorbeeld worden bespaard door recycling en milieubewuste actie draagt in het algemeen bij aan beeldonderhoud. Een geschikt ERP-systeem voor discrete productie maakt het gemakkelijker om deze doelen op het gebied van materiaalbeheer te bereiken.

De materiaalbeheermodule in ERP voor discrete productie

Afhankelijk van de mate waarin het onderwerp materiaalbeheer beperkt is - bijvoorbeeld beperkt tot geïntegreerd materiaalbeheer - kan het ERP-systeem verschillende modules op dit gebied bevatten. Ongeacht de gedetailleerde structuur van het systeem, zijn bepaalde componenten altijd een belangrijk onderdeel van het ERP-systeem om materiaalbeheerprocessen in kaart te kunnen brengen. Deze omvatten bijvoorbeeld verschillende functies voor prijs- en productbepaling, die met name relevant zijn voor inkoop.

Om de basisdoelstelling van materiaalbeheer - materiaalliquiditeit - te bereiken, is het ook van cruciaal belang dat het ERP-systeem een functie heeft voor interne inventarisatie of voor constante controle van de inventaris. Als magazijnmedewerkers de optie hebben om wijzigingen in de goederenontvangst of goederenafgifte rechtstreeks in het systeem te boeken, verschijnen deze wijzigingen idealiter in real-time op het systeeminterface. Deze informatie is bijvoorbeeld van enorm belang voor de productie. Overeenkomstige werkstappen kunnen dienovereenkomstig snel worden gestart door de verzending in real-time. In het ideale geval is ook meteen duidelijk waar welk materiaal zich in het magazijn bevindt.

Automatisch ordenen

Veel ERP-systemen hebben ook de functie van automatisch opnieuw ordenen. Als de voorraad van een materiaal te laag is, stuurt het systeem een automatische nabestelling naar de respectieve leverancier. Dit bespaart niet alleen werktijd, maar compenseert ook potentiële materiële knelpunten die kunnen ontstaan als er wordt vergeten te bestellen.

Voorspellingen maken

Daarnaast ondersteunen ERP-systemen verschillende berekeningen in materiaalbeheer. Hoeveelheidsvoorspellingen kunnen worden berekend op basis van verschillende waarden uit het verleden. Methoden zoals ABC-analyse kunnen ook worden gebruikt om te voorspellen welke producten de hoogste omzet zullen genereren.

Dit zijn slechts enkele functies waarmee moderne ERP-systemen materiaalbeheer bij discrete productie mogelijk maken. Een holistisch afgestemd, individueel geconfigureerd ERP-systeem kan daarom helpen om alle doelen van materiaalbeheer te bereiken door een algemene verhoging van de efficiëntie.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder