Discrete productie
Materiaalbeheer

Materiaalbeheer voor al uw assets

Ontdek wat ERP-systemen doen op het gebied van materiaalbeheer bij discrete productie.

Materiaalbeheer is een extreem uitgebreid verantwoordelijkheidsgebied waarmee elk productiebedrijf te maken heeft - want zonder materiaal wordt productie onmogelijk. Het is dus ook een belangrijk onderdeel van strategische planning en uitvoering in bedrijven die gespecialiseerd zijn in discrete productie - en bijgevolg een uiterst relevante module van de ERP-software van deze bedrijven. Maar wat betekent het begrip materiaalbeheer precies en hoe wordt het gedefinieerd?

Materiaalbeheer bij discrete productie

Materiaalbeheer omvat de taak om productie te voorzien van materiaal (inkoop). Het geheel van alle materiaal gerelateerde functies is eraan toegewezen, inclusief al die functies die betrekking hebben op de levering van het bedrijf en de controle van de materiaalstroom door productie tot levering van de afgewerkte producten.

Deze definitie maakt duidelijk dat materiaalbeheer en veel meer dan alleen statische processen op het spel staan. Afhankelijk van de componenten van de bedrijfsstrategie die worden beschouwd als onderdeel van het materiaalbeheer, is het geïntegreerd, uitgebreid geïntegreerd of volledig geïntegreerd materiaalbeheer.

Geïntegreerd materiaalbeheer

Het geïntegreerde materiaalbeheer heeft alleen betrekking op inkoopprocessen, logistiek (opslag en transport binnen het bedrijf) en productie (bepaling van verbruik evenals verwijdering en recycling). In het uitgebreide geïntegreerde materiaalbeheer wordt een ander productie-aspect uitgebreid: dat van planning van productieprogramma's of productiecontrole. Als er een ander logistiek aspect is - namelijk distributie (d.w.z. een logistiek aspect dat voornamelijk betrekking heeft op processen buiten het bedrijf), wordt dit een volledig geïntegreerd materiaalbeheer genoemd.

Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen materiaalbeheer en goederenbeheer. Hoewel de twee termen vaak door elkaar worden gebruikt, verwijzen ze naar verschillende soorten bedrijven. In de detailhandel spreekt men van goederenbeheer, terwijl materiaalbeheer uitsluitend verwijst naar productiebedrijven - zoals die van discrete productie.

Doelstellingen van materiaalbeheer

Het wordt duidelijk dat materiaalbeheer complexer wordt met de uitbreiding van de definitie. Ongeacht met welke definitie u werkt, een bedrijf dat gespecialiseerd is in discrete productie moet in elk geval alle onderwerpen van volledig geïntegreerd materiaalbeheer aannemen - en in staat zijn om hun processen dienovereenkomstig in kaart te brengen in het ERP-systeem.

Materiaalbeheer haalt zijn complexiteit ook uit de veelheid van verschillende doelen die het tegelijkertijd probeert te bereiken. Deze doelen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: materiële doelen, formele doelen en sociale doelen.

Materiële doelen

De algemene doelstelling van materiaalbeheer is het waarborgen van materiële liquiditeit voor het respectieve bedrijf dat actief is in discrete productie. Dit betekent dat de benodigde goederen op het gewenste tijdstip beschikbaar moeten zijn. Volledige materiële liquiditeit is echter alleen mogelijk als het materiaal van de juiste kwaliteit en kwantiteit is, inclusief de juiste informatie, op de juiste plaats. In dit specifieke geval heeft informatie bijvoorbeeld betrekking op eventueel benodigde douanedocumenten die de oorsprong en voorkeursstatus van de goederen bevatten.

Formele doelen

Het formele doel is ook een economisch doel op het gebied van materiaalbeheer, zoals in veel andere bedrijfsstrategiegebieden. Hier, net als op het collectieve gebied van supply chain management, moet de afweging tussen potentiële kosten en service of toegevoegde waarde voor de klant altijd worden afgewogen. Het doel is om het hoogst mogelijke serviceniveau te bereiken tegen de laagst mogelijke kosten. Voor een betere klantenservice is het bijvoorbeeld raadzaam om altijd voldoende materiaal op voorraad te hebben om zijn bestellingen op tijd te kunnen uitvoeren, zelfs in het geval van een storing van uw eigen leverancier. Materiaal dat zich alleen in het magazijn bevindt en wacht op verdere verwerking of verkoop is gebonden kapitaal, dat het bedrijf niet kan gebruiken.

Vanuit financieel oogpunt zijn de alternatieve kosten van de hoogst mogelijke klantenservice de kosten die voortvloeien uit de opslag van extra materiaal of het verlies van de extra winst die had kunnen worden geboekt als het kapitaal niet was vastgebonden. Bij het materiële beheer van discrete productie is het altijd een kwestie van het beperken van de hoeveelheid vastgelegd kapitaal - d.w.z. de voorraad - zonder merkbare bezuinigingen op de klantenservice.

Sociale doelen

Het sociale doel van materiaalbeheer draait om milieubescherming. Hoewel dit doel op het eerste gezicht onzelfzuchtig lijkt, zijn er voor bedrijven in discrete productie absoluut geldige redenen om belang te hechten aan milieubescherming. Kosten kunnen bijvoorbeeld worden bespaard door recycling en milieubewuste actie draagt in het algemeen bij aan beeldonderhoud. Een geschikt ERP-systeem voor discrete productie maakt het gemakkelijker om deze doelen op het gebied van materiaalbeheer te bereiken.

De materiaalbeheermodule in ERP voor discrete productie

Afhankelijk van de mate waarin het onderwerp materiaalbeheer beperkt is - bijvoorbeeld beperkt tot geïntegreerd materiaalbeheer - kan het ERP-systeem verschillende modules op dit gebied bevatten. Ongeacht de gedetailleerde structuur van het systeem, zijn bepaalde componenten altijd een belangrijk onderdeel van het ERP-systeem om materiaalbeheerprocessen in kaart te kunnen brengen. Deze omvatten bijvoorbeeld verschillende functies voor prijs- en productbepaling, die met name relevant zijn voor inkoop.

Om de basisdoelstelling van materiaalbeheer - materiaalliquiditeit - te bereiken, is het ook van cruciaal belang dat het ERP-systeem een functie heeft voor interne inventarisatie of voor constante controle van de inventaris. Als magazijnmedewerkers de optie hebben om wijzigingen in de goederenontvangst of goederenafgifte rechtstreeks in het systeem te boeken, verschijnen deze wijzigingen idealiter in real-time op het systeeminterface. Deze informatie is bijvoorbeeld van enorm belang voor de productie. Overeenkomstige werkstappen kunnen dienovereenkomstig snel worden gestart door de verzending in real-time. In het ideale geval is ook meteen duidelijk waar welk materiaal zich in het magazijn bevindt.

Automatisch ordenen

Veel ERP-systemen hebben ook de functie van automatisch opnieuw ordenen. Als de voorraad van een materiaal te laag is, stuurt het systeem een automatische nabestelling naar de respectieve leverancier. Dit bespaart niet alleen werktijd, maar compenseert ook potentiële materiële knelpunten die kunnen ontstaan als er wordt vergeten te bestellen.

Voorspellingen maken

Daarnaast ondersteunen ERP-systemen verschillende berekeningen in materiaalbeheer. Hoeveelheidsvoorspellingen kunnen worden berekend op basis van verschillende waarden uit het verleden. Methoden zoals ABC-analyse kunnen ook worden gebruikt om te voorspellen welke producten de hoogste omzet zullen genereren.

Dit zijn slechts enkele functies waarmee moderne ERP-systemen materiaalbeheer bij discrete productie mogelijk maken. Een holistisch afgestemd, individueel geconfigureerd ERP-systeem kan daarom helpen om alle doelen van materiaalbeheer te bereiken door een algemene verhoging van de efficiëntie.

ERP-software voor ZZP'ers, freelancers en eenmanszaken

Geen enkel bedrijf is te klein voor een ERP-software. Hier leest u welke functies ERP-software voor zelfstandigen moet hebben.

Lees verder
Oriƫntatie

Hoe lang kan ik mijn nieuwe ERP-software gebruiken?

Zo zorgt u ervoor dat u zo lang mogelijk gebruik kunt maken van uw ERP-software.

Lees verder