past erp software

Past een on-premises ERP bij mijn bedrijf?

Of een lokale ERP-oplossing geschikt is voor uw bedrijf, hangt af van veel verschillende factoren. We laten je zien welke.

Iedereen die overweegt een nieuw ERP-systeem in zijn bedrijf te introduceren, staat voor de opgave om de randvoorwaarden voor het project te definiëren, die niet onderschat mogen worden. Er moeten veel belangrijke beslissingen worden genomen die bepalend zijn voor het latere succes van het project en het algehele succes van het bedrijf.

Een van deze beslissingen moet worden genomen met betrekking tot het licentiemodel van de ERP-oplossing. Op dit punt willen we onderzoeken wat het betekent om lokale ERP-software op te zetten, wat de speciale kenmerken van dit model zijn en voor wie het het meest geschikt is.
Daarvoor kijken we naar de algemene functionaliteit van ERP-software om beter te begrijpen wat de specifieke kenmerken van lokale oplossingen zijn.

Inhoudsopgave

Wat is ERP - Een definitie

ERP staat voor Enterprise Resource Planning, wat betekent dat een bedrijf de taak heeft om de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Alle middelen moeten zo worden gepland voor de bedrijfsprocessen dat verspilling en bottlenecks kunnen worden vermeden.

Dit vereist een uitgebreide en holistische planning, controle en monitoring van alle processen die in het bedrijf plaatsvinden. Centraal hierbij staat de levering van alle processen met de juiste hoeveelheid middelen op het juiste moment in de juiste kwaliteit. Met middelen worden alle middelen bedoeld die het bedrijf begrijpt om zijn eigen bedrijfsprocessen te vervullen, waaronder:

Gereedschap (werkmaterialen, etc.)
Machines (productiesystemen, robots, etc.)
Wagenpark (vrachtwagens, bedrijfswagens, etc.)
Personeel (werknemers, uitzendkrachten, etc.)
Financiële middelen (bankactiva, deposito's enz.)
Vastgoed (werkplaatsen, kantoorgebouwen, etc.)

Zonder de juiste tools is dit een bijna onmogelijke taak. Dit is waar ERP-softwaresystemen in het spel komen. Deze systemen brengen alle bedrijfsprocessen digitaal in kaart en brengen de data samen in een centrale database. Op deze manier werken alle actoren met dezelfde data, wat op zich leidt tot snellere en veiligere processen.

Technische structuur van ERP-software

De meeste ERP-systemen zijn opgebouwd uit verschillende modules, die elk een specifiek verantwoordelijkheidsgebied binnen het bedrijf bestrijken. Deze modules zijn inhoudelijk met elkaar verbonden en maken zo communicatie tussen verschillende afdelingen mogelijk. 

Een bedrijf heeft niet per se alle modules nodig in zijn ERP-oplossing. Andere bedrijven hebben daarentegen andere functies nodig om hun eigen processen optimaal in kaart te kunnen brengen. Naast de functionaliteit van de software is ook het onderliggende licentiemodel doorslaggevend.

Cloud, lokaal of hybride?

De manier waarop een ERP-systeem zijn weg vindt naar uw eigen bedrijf, speelt een doorslaggevende rol. In wezen zijn hier de afgelopen jaren vier verschillende modellen opgedoken.

  • Lokale ERP-systemen (on-premise)
  • Cloud ERP-systemen (software-as-a-service)
  • Hybride ERP-systemen (deels cloud, deels on-premise)
  • Gehoste ERP-systemen (gehuurde servers)

Op dit punt willen we intensiever omgaan met de eerste variant die hier wordt genoemd, de on-premise ERP-softwareoplossingen. Laten we dus eens kijken naar dit licentiemodel en duidelijk maken of lokale ERP-systemen ook voor uw bedrijf een geldige variant kunnen zijn.

Wat is on-premises? - Een definitie

Met de Engelse term On-Premises een licentiemodel voor computerprogramma's die op servers zijn gebaseerd. Vertaald betekent on-premise zoiets als in uw eigen pand. Dit heeft betrekking op de servers en hun locatie. In dit geval op de eigen server van het bedrijf.

Andere betalingsmodellen

Daarentegen zijn er ook andere licentiemodellen waarbij de servers worden beheerd door derden en het bedrijf alleen licenties boekt om ze te gebruiken. Bijvoorbeeld met cloud ERP-systemen. Hierbij wordt de software en de opslagcapaciteit bij een aanbieder opgehaald en maandelijks betaald.

Volledig eigenaarschap van de ERP-oplossing

Lokale ERP-systemen worden daarentegen volledig gekocht bij de betreffende provider en op hun eigen servers geïnstalleerd. De software is volledig van jou en je kunt het aanpassen en herschrijven zoals je wilt. U bent echter als enige verantwoordelijk voor het onderhouden en onderhouden van het systeem.

Voordelen van on-premises ERP

Het grootste voordeel van lokale ERP-oplossingen is ongetwijfeld het grote aanpassingsvermogen van deze oplossingen. Als een bedrijf zeer complexe processen heeft die niet eenvoudig aan een softwareoplossing kunnen worden aangepast, moet de software zich daaraan aanpassen. Met name bedrijven met eigen productiefaciliteiten maken op dit moment vaak gebruik van lokale ERP-software.

Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging

Maar veel bedrijven geven ook de voorkeur aan een lokale variant om redenen van databeveiliging en databescherming. In tegenstelling tot andere modellen blijven de data in eigen huis, zodat er beter voor kan worden gezorgd dat geen derde partij er toegang toe heeft.

Onafhankelijkheid van de aanbieder

Een ander voordeel is de onafhankelijkheid van de betreffende aanbieder. In de cloud ben je alleen afhankelijk van de hosting van de betreffende provider. Als er geen updates meer worden uitgevoerd, wordt u soms gedwongen het systeem te wijzigen. Bij lokale ERP-systemen is de afhankelijkheid niet zo groot.

Offline blijven werken

U heeft de mogelijkheid om het systeem naar wens in te richten en u hoeft niet te wachten op updates van de provider. Ook als het om het netwerk gaat, ben je niet afhankelijk van internet. Als de aanbieder problemen heeft, kun je normaal blijven werken met een lokale ERP-oplossing, terwijl online ERP-systemen grotendeels verlamd zijn.

Voor wie zijn on-premise ERP-systemen geschikt?

Vroeger was er geen alternatief voor lokale ERP-systemen. Met de komst van de cloud hebben voor het eerst ook veel kleinere bedrijven de mogelijkheid om met een klein budget te profiteren van de voordelen van een ERP-oplossing. Het vooroordeel dat ERP-systemen alleen voor grote bedrijven zijn, stamt uit deze tijd.

ERP-systemen zijn geëvolueerd

Maar dat is allang niet meer zo en geldt nu ook niet meer voor lokale varianten. De markt heeft zich dienovereenkomstig aangepast en nu hebben ook kleinere bedrijven de mogelijkheid om met lokale ERP-software te werken.

Tegelijkertijd mag echter niet worden vergeten dat on-premise ERP-systemen altijd een bepaalde initiële investering vergen. Naast de software moet ook de hardware worden geleverd, wat met name voor kleine bedrijven een uitdaging is.

Maximaal aanpassingsvermogen met lokale ERP

Zoals reeds vermeld, hebben bedrijven met een eigen productie ook bepaalde moeilijkheden om hun complexe processen in een cloud ERP in kaart te brengen. Lokale oplossingen zijn simpelweg flexibeler in de mate van aanpassing, waardoor bedrijven met zeer individuele processen veel beter geadviseerd worden met een lokale variant.

Er is echter ook de mogelijkheid voor alle bedrijven om slechts enkele delen van hun bedrijf te dekken met een lokale ERP-oplossing en om de voordelen van de cloud voor andere gebieden te gebruiken. In dit geval spreekt men van hybride systemen. Minder gevoelige gebieden in het bedrijf kunnen in de cloud worden beheerd, terwijl andere, meer gevoelige gebieden op hun eigen servers draaien.

Conclusie: Lokale ERP voor bijna iedereen

Uiteindelijk kan worden gezegd dat on-premise ERP-systemen nu door bijna elk bedrijf kunnen worden gebruikt, ongeacht tot welke branche ze behoren en hoe groot ze zijn.

Toch zijn lokale ERP-implementaties altijd wat complexer en vergen hogere initiële investeringen dan bijvoorbeeld een systeem uit de cloud. Bedrijven moeten daarom zorgvuldig afwegen of lokale ERP-software zinvol is voor hun eigen doeleinden en zich zo goed mogelijk voorbereiden op de selectie.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder