Cloud leverancier vinden

Hoe u de juiste Cloud leverancier vindt

Het kiezen van geschikte ERP-software is net zo moeilijk als het kiezen van een geschikte cloudprovider. Met deze handige tips zal de keuze succesvol zijn.

Het is voor u duidelijk dat uw nieuwe ERP-systeem in een cloud moet draaien. Het is echter niet duidelijk welk systeem moet worden geselecteerd bij welke provider in welke cloud. Dus hoe kunt u terecht in de steeds differentiërende cloud ERP-markt?

Op dit punt willen we een kijkje nemen in de huidige ERP-cloudmarkt. We willen laten zien hoe u snel en gemakkelijk de beste aanbieder voor uw doeleinden kunt vinden. Voordien zullen we echter de algemene terminologie behandelen om beter te begrijpen waarom het zoeken naar een geschikte oplossing zo belangrijk is.

Inhoudsopgave

Wat is Cloud computing? - Een definitie

Cloud computing is een IT-infrastructuur die vaak via internet toegankelijk wordt gemaakt. Gebruikers kunnen de cloud gebruiken om opslag- en rekenkracht te verkrijgen waarvoor hun eigen rekencapaciteit niet voldoende is.
Applicatieprogramma's, zoals ERP-software, kunnen ook in een cloud worden gebruikt en van daaruit worden verkregen. Aangezien veel programma's een enorme opslag- en rekenkracht vergen, die niet door iedere gebruiker eenvoudig met eigen hardware gedekt kunnen worden, worden deze diensten als een service in de cloud aangeboden.

Software als een service

In deze context wordt vaak SaaS (Software-as-a-Service) gebruikt. In de kern gaat het om het aanbieden van software in de cloud. Gebruikers laden hun gegevens in de computerwolk en gebruiken de software daar via internettoegang. Licenties worden eenvoudig naar uw eigen behoeften geboekt en maandelijks gefactureerd.

Dit in tegenstelling tot het on-premise-model. Bij deze klassieke variant verwerft een bedrijf de software van de provider en installeert deze op zijn eigen servers, waar deze vervolgens wordt geëxploiteerd. Omdat echter niet elk bedrijf over voldoende IT-infrastructuur beschikt, is de cloud een aantrekkelijk alternatief voor het klassieke on-premise model.

Wat is ERP-software? - Een definitie

ERP is de afkorting voor Enterprise Resource Planning. Bij deze ondernemerstaak gaat het om het efficiënt plannen, beheersen en bewaken van alle processen. Het doel is om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder knelpunten of verspilling.
Aangezien moderne bedrijven een groot aantal verschillende bedrijfsprocessen hebben die van elkaar afhankelijk zijn, parallel lopen of in elkaar overlopen, zijn deze niet meer vanaf één plek te monitoren, laat staan te sturen.

Software om de taak aan te kunnen

Hiervoor is softwareondersteunde hulp nodig, die wordt geleverd in de vorm van ERP-software. Deze systemen brengen alle processen van een bedrijf in kaart en brengen ze samen in een centrale database. Op deze manier kunnen afdelingsgrenzen worden overbrugd en kunnen processen veel efficiënter worden gemaakt.

Alle gegevens op één plek

Voortaan krijgen alle actoren toegang tot de data in het ERP-systeem, waardoor informatie sneller verspreid wordt en data maar één keer hoeft te worden ingevoerd. Dit voorkomt ook fouten en zorgt voor snellere processen door het hele bedrijf. Per proces kun je precies zien welke stappen er nog nodig zijn tot oplevering en welke middelen ingezet moeten worden.

Op het juiste moment op de juiste plek

Er moet voor worden gezorgd dat alle processen op het juiste moment van de juiste hoeveelheid middelen in de juiste kwaliteit worden voorzien. Bronnen zijn niet alleen bronnen die moeten worden verwerkt. In plaats daarvan zijn de volgende dingen ook opgenomen onder bronnen:

Gereedschap (werkmaterialen, etc.)
Machines (productiesystemen, robots, etc.)
Wagenpark (vrachtwagens, bedrijfswagens, etc.)
Personeel (werknemers, uitzendkrachten, etc.)
Financiële middelen (bankactiva, deposito's enz.)
Vastgoed (werkplaatsen, kantoorgebouwen, etc.)

Technisch niveau van ERP-software

ERP-systemen zijn veelal opgebouwd uit verschillende modules. Elk van deze modules bestrijkt een specifiek verantwoordelijkheidsgebied binnen het bedrijf. De volgende modules komen vaak voor in moderne ERP-oplossingen:

 • Bedrijfsinformatie
 • Beheer van klantrelaties
 • Document beheer
 • Financiële boekhouding
 • Magazijnbeheer
 • Personeelszaken
 • productie

Niet elk bedrijf is even afhankelijk van elk van deze modules. Andere bedrijven hebben echter nog aanzienlijk meer functies nodig. ERP-applicaties verschillen echter niet van elkaar qua functionele omvang. Er zijn ook verschillen met betrekking tot het te gebruiken licentiemodel.

Op locatie vs. Cloud

ERP-softwareapplicaties kunnen bij een provider worden gekocht en op de eigen servers van het bedrijf worden geïnstalleerd en beheerd. Deze variant vertegenwoordigt de klassieke implementatie van software en heeft de titel on-premise of lokale implementatie.

Betaal alleen wat nodig is

Daarentegen zijn er steeds meer ERP-softwaresystemen op de markt die in een cloud worden geëxploiteerd. Hier worden licenties eenvoudig naar eigen behoefte geboekt en is het systeem direct inzetbaar. Er is geen speciale IT-infrastructuur nodig en het onderhoud en de service van het systeem is niet langer vereist door de cloudprovider.

Maar hoe vindt u de juiste cloudprovider tussen alle opties die momenteel op de markt beschikbaar zijn? We willen nu nader kijken en verduidelijken welke parameters bepalend kunnen zijn voor de beslissing.

Factor 1. Locatie van de Cloud

De locatie van de cloud is zeker een doorslaggevende factor bij de keuze van de toekomstige ERP-software voor uw bedrijf. Met name de grote cloud operators hebben hun datacenters vaak in andere Europese landen, vooral in de VS.

Neem de richtlijnen voor gegevensbescherming in acht

Tegelijkertijd moeten de Europese wetten inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Voor Amerikaanse aanbieders van een cloud geldt echter de US Patriot Act, die de Amerikaanse overheid indien nodig toegang geeft tot de gegevens van Amerikaanse bedrijven.
Dit geldt echter ook voor Amerikaanse bedrijven die hun datacenters in het buitenland onderhouden. Veel bedrijven hebben inmiddels overal in Europa vestigingen opgezet, die vervolgens in lijn moeten worden gebracht met de eisen van de EU.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw gegevens

Bij het zoeken naar een geschikte ERP-cloud is het van belang ervoor te zorgen dat aan de wettelijke eisen voor gegevensbescherming kan worden voldaan. Omdat het bedrijf uiteindelijk altijd verantwoordelijk is voor de bescherming van zijn gegevens. Met de aanbieder van een cloud worden alleen afspraken gemaakt over gegevensbescherming, maar dit ontslaat jou als bedrijf niet van deze verplichting.

Factor 2. De ERP-software

Naast de cloud zelf is het natuurlijk belangrijk om de juiste ERP-software voor jouw doeleinden te vinden. Daarom moet eerst worden bepaald wat u precies verwacht van uw nieuwe ERP-software. Welke specifieke doelen moeten worden bereikt met de introductie van nieuwe ERP-software?

Huidige situatieanalyse en specificatieblad hulp

Het is noodzakelijk om een gedetailleerde analyse van de huidige situatie voor te bereiden en hieruit specifieke doelen af te leiden. Pas als u weet waarnaar u op zoek bent, kunt u met de daadwerkelijke zoektocht beginnen. Hiervoor wordt een specificatieblad opgesteld waarin alle eisen aan het systeem zijn vastgelegd.
Centrale vragen zijn altijd die over het scala aan functies, het aantal gebruikers of de hoeveelheid data.

Factor 3. De kosten

Voor elk project, ook een ERP-project, geldt een budget. Uiteindelijk is het belangrijk om een ERP-oplossing te vinden waarmee u de door u geadverteerde doelen kunt bereiken zonder uzelf in ongecontroleerde schulden te storten.

Maandelijkse kosten

Bij een ERP-cloudoplossing worden de kosten over het algemeen iets anders verdeeld dan bij de on-premise oplossing. Hier worden maandelijkse licentiekosten in rekening gebracht, die kunnen variëren afhankelijk van de omvang en het aantal licenties. Hierbij is het belangrijk om goed te kijken hoe hoog de maandelijkse licentiekosten zijn.
Deze lasten zullen niet verminderen, ze zullen u continu begeleiden. Of dit model bij uw bedrijf past, hangt uiteindelijk ook af van hoe de situatie van het bedrijf er in de toekomst uitziet.

Conclusie: ERP-software uit de Cloud wordt steeds meer gevraagd

Wie op zoek is naar nieuwe ERP-software, komt snel oplossingen tegen die in een cloud worden aangeboden. Maar welke oplossing en welke cloud is de juiste? Hier kan geen duidelijk antwoord op worden gegeven.

In plaats daarvan bepalen de individuele eisen van het zoekende bedrijf de uiteindelijke selectie. Er komen steeds meer systemen op de markt die via een cloud toegankelijk worden gemaakt. Uiteindelijk beslissen vragen over kosten, gegevensbescherming en het scala aan functies over de keuze van een geschikt systeem.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

 • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
 • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
 • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
 • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder