SaaS, PaaS en IaaS

Wat is SaaS, PaaS en IaaS?

Wat is SaaS, PaaS en IaaS? En wat zijn de verschillen tussen deze Cloud modellen?

Clouddiensten genieten al enkele jaren een toenemende populariteit. Steeds meer bedrijven vertrouwen op systemen zoals ERP-software uit de cloud. De redenen zijn duidelijk. Dergelijke systemen zijn immers snel beschikbaar, brengen vaak geen noemenswaardige acquisitiekosten met zich mee en zijn flexibel opzegbaar.

Maar hoe is de cloud eigenlijk opgebouwd en wat is het verschil tussen de acroniemen SaaS, PaaS en IaaS? We willen deze vragen hieronder nader bekijken. Eerst moet echter worden gedefinieerd wat ERP-software precies is en hoe ERP-systemen uit de cloud verschillen van het “conventionele” model.

Inhoudsopgave

ERP: een definitie

De drie letters "ERP" zijn een acroniem en staan voor Enterprise Resource Planning of in Duitse business resource planning. Dit is een centrale ondernemerstaak die bedrijven van alle bedrijfstakken en van elke omvang op zich moeten nemen. In de kern gaat het over alle bedrijfsrelevante bronnen zoals grondstoffen, energie, financieel, personeel en werktijd.

Om op het juiste moment in het bedrijf beschikbaar te zijn in de vereiste kwaliteit en kwantiteit en met de juiste informatie. Afhankelijk van het type bedrijf en zijn interne structuren vereist deze taak een groot aantal processen, waarvan sommige complex, met elkaar verweven en op elkaar gebouwd zijn.

Wat is ERP-software?

Dit is waar ERP-software in het spel komt. Moderne ERP-software kan alle bedrijfsprocessen aan de softwarekant in kaart brengen. U kunt dit vervolgens binnen het systeem blijven doen worden.

Concurrentievoordeel dankzij ERP-software

Door interne bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, kunnen bedrijven uiteindelijk waardevolle middelen besparen, die op hun beurt weer effectiever elders kunnen worden ingezet. Op deze manier kan het gebruik van geschikte ERP-software op lange termijn bijdragen aan het concurrentievoordeel van een bedrijf.

Verschillende licentiemodellen

Softwareproviders bieden bedrijven ERP-software in verschillende licentiemodellen. In wezen wordt onderscheid gemaakt tussen lokale en cloudgebaseerde ERP-software.

ERP-software uit de cloud

Laten we beginnen met ERP-software uit de cloud. Deze wordt via een extern netwerk van servers aan bedrijven ter beschikking gesteld. Deze kunnen wereldwijd in verschillende datacenters staan en functioneren als een samenhangend netwerk.

Cloud ERP: hardware en software worden verhuurd

De hardware is dus geen eigendom van het bedrijf. In plaats daarvan wordt het geleverd door de cloudoperator. Hetzelfde geldt voor de ERP-software zelf, deze is nog steeds eigendom van de softwareleverancier. Om deze voor hun eigen doeleinden te kunnen gebruiken, betaalt het bedrijf de provider meestal maandelijks een vergoeding.

Lokale ERP-software

Lokale ERP-software staat in contrast met de cloud. Lokale software wordt vaak on-premises software genoemd, omdat deze wordt bediend vanuit de gebouwen van het bedrijf.

ERP op locatie: hardware en software die eigendom zijn van het bedrijf

Dienovereenkomstig is het bedrijf ook eigenaar van de server of hardware die nodig is om de ERP-software te laten werken. De software wordt niet verhuurd zoals bij de cloud, maar eenmalig aangeschaft. Na de oorspronkelijke aanschafkosten heeft het bedrijf de volledige controle over de ERP-software en al zijn componenten.

De term 'on-premises' werd voor het eerst bedacht in de jaren 2010. Daarvoor was het simpelweg niet nodig om onderscheid te maken tussen lokale en cloudgebaseerde oplossingen, aangezien cloudsoftware op dat moment alleen op commercieel niveau tot stand kwam.

Cloud vs. Lokaal: verschillende randvoorwaarden voor verschillende vereisten

Er kan geen algemene uitspraak worden gedaan over welk gebruik en licentiemodel meer aan te bevelen is. De selectie dient eerder om recht te doen aan verschillende bedrijven met verschillende behoefteprofielen. Sommige bedrijven geven de voorkeur aan cloudgebaseerde ERP-software, terwijl andere nog steeds zweren bij lokale software.

Als je al voor de cloudvariant hebt gekozen of op zijn minst flirt met het gebruik van cloudgebaseerde ERP-software, ben je waarschijnlijk al de afkortingen "SaaS", "PaaS" en "IaaS" tegengekomen. Wat deze acroniemen in detail betekenen, wordt hieronder besproken.

SaaS - Software as a Service

Cloudservices worden meestal ingedeeld volgens een lagenmodel. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen drie lagen: de toplaag, een middenlaag en de meest fundamentele, meest basale laag. De bovenste laag wordt ook wel Software as a Service (SaaS) genoemd.

SaaS kan dat doen

Een voorbeeld van SaaS is cloudgebaseerde ERP-software. Met SaaS levert de aanbieder van de cloud niet alleen de cloudinfrastructuur zelf, maar ook zijn eigen applicaties in de cloud. De gebruiker, d.w.z. het betreffende bedrijf, ontvangt hardware en software uit één bron.

De naam “Software as a Service” levert al een aanzienlijk voordeel op: het bedrijf huurt niet alleen een compleet pakket hardware en software, maar huurt ook alle diensten die in deze context ontstaan. De cloudprovider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiemaatregelen. Het gebruik van verdere diensten kan worden bepaald via een zogenaamde Service Level Agreement (SLA).

SaaS vs. ASP

ASP (Application Service Provider) is de voorloper van SaaS. In dit geval werden bedrijven van de serviceprovider softwareapplicaties van andere fabrikanten

PaaS - Platform as a Service

In het lagenmodel bevindt PaaS zich één niveau achter of onder SaaS. In dit geval levert de cloudprovider geen voltooide software voor gebruik bij het afhandelen van planningsprocessen voor bedrijfsmiddelen.

Wat PaaS kan doen

Door ontwikkelaarstools aan te bieden, geeft de cloudprovider bedrijven daarentegen een waardevolle tool of een geschikt platform om hun eigen ERP-softwaresystemen te ontwikkelen. Naast de hardware krijgt het bedrijf ook een programmeermodel om zijn eigen software naar eigen behoefte te ontwikkelen.

IaaS - Infrastructure as a Service

IaaS gaat een niveau dieper dan PaaS en vormt daarmee de meest basale laag van clouddiensten. Infrastructure as a Service voorziet bedrijven van fundamentele IT-middelen. Deze omvatten bijvoorbeeld netwerkcapaciteiten, opslagcapaciteiten en computerkracht.

IaaS kan dat doen

De gebruiker heeft volledige controle over waar deze infrastructuur voor wordt gebruikt. Hij kan vrij beslissen over applicaties en besturingssystemen. In de regel kan of moet hij de hele infrastructuur zelf samenstellen uit de benodigde geheugens en rekeninstanties.

Conclusie: SaaS, PaaS, IaaS - één letter maakt een groot verschil

Samenvattend kan worden gesteld dat clouddiensten meer bevatten dan alleen SaaS. Als onderdeel van een SaaS-oplossing kan een bedrijf bijvoorbeeld worden voorzien van ERP-software. Aangezien zowel hardware als software eigendom zijn van de cloudprovider, draagt deze ook de volledige verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van onderhouds- en servicemaatregelen.

Dienovereenkomstig hoeven bedrijven op dit punt slechts minimale inspanningen te leveren - een doorslaggevend argument voor het gebruik van cloudgebaseerde ERP-software. Daarnaast bieden clouddiensten met modellen als PaaS of IaaS veel meer vrijheid om je eigen oplossingen te ontwikkelen.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder