hardwarevereisten on-premises ERP

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Iedereen die voor de keuze voor ERP-software staat, heeft altijd te maken met het achterliggende licentiemodel. Als u uw oplossing lokaal wilt draaien, d.w.z. op uw eigen servers, moet vooraf aan enkele technische vereisten worden voldaan.

Op dit punt willen we de verschillende vereisten voor de IT-infrastructuur bekijken en verduidelijken wat absoluut noodzakelijk is om een ERP-systeem lokaal te exploiteren. Daarnaast kijken we naar de algemene functionaliteit van lokale ERP-systemen om beter te begrijpen waarom de technische eisen hier anders zijn dan bij andere licentiemodellen.

Inhoudsopgave

Wat is ERP - Een definitie

ERP is de afkorting van Enterprise Resource Planning en beschrijft de manier waarop een bedrijf middelen gebruikt voor zijn bedrijfsprocessen. Het gaat in wezen om een zo efficiënt mogelijk gebruik van alle beschikbare middelen.

De middelen moeten op het juiste moment aan het juiste proces worden toegewezen en moeten in de juiste hoeveelheid en kwaliteit beschikbaar zijn. Onder middelen wordt in deze context verstaan alle middelen die een onderneming ter beschikking staan om haar eigen zakelijke doel te vervullen, waaronder:

 • Vastgoed (werkplaatsen, kantoorgebouwen, etc.)
 • Personeel (werknemers, uitzendkrachten, etc.)
 • Wagenpark (vrachtwagens, bedrijfswagens enz.)
 • Gereedschap (werkmaterialen, etc.)
 • Machines (productiesystemen, robots, etc.)
 • Financiële middelen (bankactiva, deposito's enz.)

Het belangrijkste doel is om alle bedrijfsprocessen overzichtelijk te organiseren, te controleren en te bewaken. Omdat er in moderne bedrijven talloze processen zijn, waarvan sommige gelijktijdig lopen, sommige op elkaar zijn gebaseerd, is dat een moeilijke taak.

ERP-softwaresystemen helpen bedrijven bij het aanpakken van deze taak. Hiervoor brengen deze digitale softwareprogramma's eerst alle processen digitaal in kaart en brengen de data samen in een centrale database. Vanaf nu werken alle actoren in het bedrijf met dezelfde data, wat bijdraagt aan een snellere informatiestroom en dus aan snellere en efficiëntere processen.

Technische structuur van ERP-software

ERP-systemen zijn meestal samengesteld uit verschillende modules, die elk een specifiek verantwoordelijkheidsgebied in het bedrijf bestrijken. In ERP-software zijn bijvoorbeeld de volgende modules te vinden:
 

 • Financiële boekhouding
 • Beheer van klantrelaties
 • productie
 • Bedrijfsinformatie
 • Document beheer
 • Magazijnbeheer
 • Personeelszaken

Niet elk bedrijf heeft al deze modules nodig, maar andere bedrijven hebben veel meer nodig dan de hier genoemde functies. Maar de ERP-oplossingen verschillen niet alleen van elkaar in termen van functionele omvang. De systemen zijn ook gebaseerd op verschillende licentiemodellen.

Opkomst van nieuwe modellen

Hoewel software meestal van een provider werd verkregen en op de eigen servers van het bedrijf werd beheerd, zijn de laatste jaren steeds meer modellen op de markt verschenen die computer- en opslagcapaciteit bieden aan externe serviceproviders. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via internet ERP-software uit een cloud te halen en de data daar ook op te slaan.

Cloud interessant voor velen

Eigen servers zijn bij deze variant niet meer nodig. Het enige dat u nodig heeft, is een stabiele internetverbinding en geschikte eindapparaten. Dit is wat de cloud uiteindelijk zo aantrekkelijk maakt voor veel, vooral kleinere bedrijven. Maar zijn de technische vereisten voor een on-premise ERP-oplossing echt zo hoog?

Op dit punt willen we dit nader uitzoeken en verduidelijken hoe zelfs kleinere bedrijven een lokale ERP-oplossing kunnen implementeren zonder grote investeringen in het hardwarelandschap te hoeven doen. Maar ten eerste, welke hardwarevereisten moeten moderne ERP-oplossingen lokaal worden gehost?

Databases en servers met lokale ERP

ERP-systemen zijn op databases gebaseerde softwareapplicaties. Daarom heeft elk ERP-systeem ook een database waarin alle gegevens worden opgeslagen en waar nodig beschikbaar is voor de gebruiker. Op het eerste gezicht is de database gewoon een onderdeel van het ERP-systeem. Afhankelijk van het aantal gebruikers en het type ERP-software moet de hardware de database echter optimaal ondersteunen. (zie erp-infoportal.de van 8 oktober 2013)

Compatibiliteit moet worden gegarandeerd

Om dit te doen, moet de server compatibel zijn met de database van het ERP-systeem. Bedrijven schaffen vaak nieuwe servers aan als onderdeel van een nieuw ERP-systeem. Dan kan deze compatibiliteit direct worden waargenomen. Als er echter oude servers worden gebruikt, moet er bij het selecteren van het ERP voor worden gezorgd dat de database compatibel is met de respectieve server.

Afhankelijk van gebruiker tand en omtrek

Tegenwoordig kosten servers echter niet langer per se een fortuin en zijn ze ook betaalbaar voor kleinere bedrijven. Men mag echter niet vergeten dat hoe meer gebruikers het systeem gebruiken en hoe groter de aanpassingen en het scala aan functies van het systeem zelf, hoe betere processors en meer RAM nodig zijn.

Maar niet alleen de servers, maar ook de respectievelijke eindapparaten moeten het ERP-systeem kunnen verwerken. Hiervoor zijn moderne pc's nodig en voor mobiel gebruik ook smartphones en tablets. Dit geldt echter voor elk ERP-systeem, ongeacht het licentiemodel waarop het is gebaseerd.

Vereisten voor het beschermen van de hardware

Zoals is aangetoond, zijn er een aantal verschillende vereisten nodig om een ERP-systeem lokaal te implementeren. Maar we willen op dit moment ook kijken naar hardwarebescherming. Meestal zijn er aparte kamers voorzien voor de servers. Deze kamers zijn alleen toegankelijk voor de betreffende systeembeheerder en moeten worden beschermd tegen onbevoegde derden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor onbevoegde medewerkers.

Bescherming tegen waterschade of brand

Een andere belangrijke beschermingsfactor is altijd bescherming tegen fysieke schade. Ervan uitgaande dat er waterschade optreedt, moeten de servers worden beschermd en mogen ze niet direct op de vloer staan. De server moet ook worden beschermd tegen brand. Er zijn ook speciale serverkasten die beide scenario's voorkomen.

Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de servers worden beschermd tegen oververhitting. Dus als u een lokaal ERP-systeem wilt implementeren, moet u zeker uw eigen pand in de gaten houden.

Back-ups om de gegevens te beschermen

Een andere belangrijke vereiste om uw eigen gegevens te beschermen, is een back-up. Hiervoor worden alle gegevens overgebracht naar een externe database en daar opgeslagen. De back-up is als de verzekering van een bedrijf als de server of het systeem problemen zou veroorzaken.

Sla back-updatabases extern op

Er worden continu met bepaalde tussenpozen back-ups gemaakt. Alle gegevens worden uit het ERP-systeem gekopieerd en in een andere database opgeslagen. Deze gegevens mogen dan niet fysiek in dezelfde ruimte als de server worden opgeslagen. Het is zelfs raadzaam om de back-upgegevens buiten het bedrijfsterrein te archiveren.

Conclusie: veel vereisten voor lokale ERP-software

Er zijn nogal wat voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat lokale ERP-software kan worden geïmplementeerd. Naast uw eigen servers heeft u uw eigen netwerk en krachtige eindapparatuur nodig. Bij veel kleinere bedrijven ontbreekt vaak de expertise voor een dergelijke infrastructuur.

Systeemhuizen, die kunnen helpen bij de implementatie en het opzetten van de hardware, kunnen helpen. Maar niet alleen het puur technische niveau komt hier aan bod. Ook zijn er verschillende maatregelen nodig om de server en het systeem te beveiligen. Ook hier kunnen kleinere bedrijven externe expertise inroepen.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat lokale ERP-software, in tegenstelling tot veel vooroordelen, ook model kan staan voor kleinere bedrijven.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

 • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
 • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
 • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
 • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder