ERP-software voor groepen

ERP-software voor groepen

ERP-software voor groepen moet aan zeer speciale eisen voldoen. U kunt hier lezen wat deze zijn.

Walmart, Sinopec en State Grid - dit zijn de namen van de drie grootste bedrijven ter wereld. Ze staan bovenaan de Fortune Global 500-lijst met respectievelijk $ 523,964 miljard, $ 407,009 miljard en $ 383,906 miljard.
Bedrijven van deze omvang stellen speciale eisen aan geschikte bedrijfssoftware. Daarom willen we in het volgende ERP-software voor bedrijven nader bekijken en laten zien welke functies het zou moeten gebruiken.

Inhoudsopgave

ERP: een definitie

Welke rol speelt ERP-software?

Een blik op bedrijven in Europa

Huidige uitdagingen voor bedrijven

De perfecte ERP-software voor bedrijven

Conclusie: dit zijn de eisen die bedrijven stellen aan ERP-software

ERP: een definitie

Het acroniem "ERP" staat voor Enterprise Resource Planning. Dit is een centrale bedrijfstaak waarmee niet alleen bedrijven maar ook bedrijven van elke omvang te maken hebben.

Beheer van middelen

In wezen gaat het erom dat alle bedrijfsrelevante middelen in het bedrijf op het juiste moment op de juiste plaats, in de vereiste kwaliteit en kwantiteit en met de juiste informatie worden verstrekt.

Soorten bronnen

De term "middelen" moet worden begrepen in een zakelijke context en beschrijft bijvoorbeeld:
Financieel medium
grondstoffen
energie
(Werktijd
personeel
grond
Middelen

Het gaat dus om alle componenten die het bedrijf draaiende houden. Een hulpbron omvat dus niet alleen materiële maar ook immateriële goederen.

Complexe processen

Afhankelijk van de branche of de grootte van het bedrijf vereist dit een groot aantal, soms complexe, bedrijfsprocessen.

Welke rol speelt ERP-software?

Om het overzicht over deze processen te behouden, doen steeds meer bedrijven een beroep op technische ondersteuning in de vorm van ERP-software. Dit wordt door bedrijven gebruikt om alle bedrijfsprocessen aan de softwarekant te beheren
Om af te schilderen
Sturen
Om af te slanken
Om te optimaliseren
Automatiseren

Bedrijven kunnen waardevolle middelen besparen door elementaire bedrijfsprocessen efficiënter te ontwerpen. Deze kunnen dan op hun beurt gericht elders worden geïntroduceerd.

Op deze manier kunnen bedrijven een doorslaggevend concurrentievoordeel behalen door het gebruik van geschikte ERP-software. Om dit te laten gebeuren, moet de respectieve software ook zijn ontworpen voor gebruik in het betreffende bedrijf of groep.

Om te begrijpen aan welke criteria een ERP-software moet voldoen met betrekking tot corporaties, willen we corporaties in de Europese context nader bekijken.

Een blik op bedrijven in Europa

Royal Dutch Shell is de grootste groep in Europa - en de enige die in de top 10 van de Fortune Global 500 staat. Op de Europese lijst van de grootste corporaties volgt Volkswagen op de tweede plaats - de groep die onlangs ongewenste aandacht kreeg, vooral in verband met het dieselschandaal. HSBC Holdings volgt op de derde plaats, na Groot-Brittannië, de grootste bank van Europa. Maar wat verstaan we eigenlijk onder een groep?

Groep - een definitie

Een groep bestaat uit een leidende onderneming en minimaal één afhankelijke maatschappij. Het leidende bedrijf wordt meestal een dochteronderneming genoemd - de afhankelijke bedrijven als dochterondernemingen.

Deze dochterondernemingen zijn zowel strategisch als financieel afhankelijk van het moederbedrijf. Niettemin blijft elke dochteronderneming opereren als een afzonderlijke business unit en moet ze dienovereenkomstig haar eigen jaarrekening opstellen.

Grote bedrijven en bedrijven hebben ERP-software nodig

Het gebruik van holistische bedrijfsoplossingen is wijdverspreider bij grote bedrijven en bedrijven dan bij kleinere bedrijven of het MKB. Dat komt niet doordat de aanschaf van ERP-software bij kleinere bedrijven niet loont of dat zij minder profiteren van de potentiële voordelen, integendeel.

Software-ondersteuning vereist

Naarmate het bedrijf groeit, wordt het gebruik van ERP-software vroeg of laat echter bijna onvermijdelijk. Processen worden langer, complexer en meer genetwerkt. Om het gericht te kunnen blijven sturen is de aanschaf van ERP-software simpelweg noodzakelijk.

Op welke gebieden is de behoefte het grootst?

In de productiesector gebruikt de overgrote meerderheid van grote Duitse bedrijven en bedrijven, met 95 procent van alle bedrijven, ERP-software. Volgens erp-vergleich.online is dat 94 procent in onroerend goed en huisvesting. Grote nutsbedrijven en corporaties krijgen nog steeds 90 procent.

Huidige uitdagingen van bedrijven

Maar met welke uitdagingen worden deze bedrijven en corporaties geconfronteerd in het digitale tijdperk? En hoe kan ERP-software bedrijven helpen om met deze uitdagingen om te gaan?

Breng complexe structuren in kaart

Zoals eerder vermeld, bestaan bedrijven uit toonaangevende moederbedrijven en afhankelijke dochterondernemingen. Als een groep groeit, komen er andere bedrijven of dochterondernemingen bij. Deze zijn dan meestal afhankelijk van andere dochterondernemingen, zodat een structuur ontstaat vanuit een moedermaatschappij en meerdere niveaus van dochterondernemingen. Zonder een adequaat systeem kan het overzicht snel verloren gaan.

Voldoen aan wettelijke vereisten op locatie

Om het nog erger te maken, moeten, afhankelijk van de locatie van de groep of dochteronderneming, verschillende wettelijke vereisten worden nageleefd.

ERP-software voor groepen

Geschikte ERP-software moet deze bijzondere uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Met betrekking tot verschillende wettelijke vereisten betekent dit dat de ERP-software ook verschillende functies moet bevatten om aan verschillende vereisten en vereisten te voldoen.

Wereldwijd beheer - ERP-software voor multinationale ondernemingen

Aan de softwarekant kan dit worden opgelost door bijvoorbeeld meerdere belastingconformiteiten en meerdere valuta's te integreren. Last but not least profiteren medewerkers ook van meertalige ERP-software, aangezien het gebruik van software in hun eigen moedertaal ook het foutenpercentage verlaagt. Daarnaast kan het gebruik van ERP-software met bijbehorende ISO-conformiteit helpen.

ISO-conformiteit

De ISO is het "International Institute for Standardization" en heeft richtlijnen opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken om een breed scala aan processen te controleren en te ontwerpen.

Beheer van gedeelde voorraad en stamgegevens

Bovendien profiteren veel bedrijven van ERP-software met gedeelde voorraadfuncties en masterdatabeheer, speciaal ontworpen voor bedrijven. Dankzij gedeelde aandelencapaciteiten kunnen aandelen tussen bedrijven worden gedeeld. Passend master data management zorgt ervoor dat alle medewerkers werken met dezelfde, correcte data binnen de ERP-software.

Beheer van meerdere fabrieken

Als een groep of dochteronderneming meerdere fabrieken op meerdere locaties exploiteert, bewijst ook multi-plant management zichzelf. Op deze manier kunnen voorraden en volledige productieprocessen in realtime over meerdere locaties worden gevolgd en kunnen alle locaties vanuit een centraal punt worden beheerd.

Conclusie: groepen hebben deze vereisten voor ERP-software

Samenvattend kan worden gesteld dat bedrijven in een breed scala van gebieden profiteren van het gebruik van ERP-software die is afgestemd op hun behoeften. Bijbehorende softwaresystemen zijn ook in staat complexe bedrijfsstructuren in kaart te brengen en grote bedrijven en corporaties die internationaal opereren zowel op strategisch als operationeel niveau optimaal te ondersteunen.

Vereisten kunnen verschillen

Zelfs binnen de groep van bedrijven, die corporaties genoemd kunnen worden, zijn er echter afwijkingen in de eisen aan bedrijfssoftware. Om deze reden dienen corporaties, alvorens de uiteindelijke beslissing te nemen over een specifieke ERP-software, intensief met hun eigen randvoorwaarden en omstandigheden om te gaan en op basis hiervan een bijbehorend specificatieblad aan te maken met alle eisen voor een geschikte ERP-software.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder