textiel industrie

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Op 24 april 2013 stortte het Rana Plaza in Bangladesh in, waar verschillende textielbedrijven waren gevestigd, evenals enkele winkels en een bank. De tragedie eiste in totaal 1.135 levens en is het ergste fabrieksongeval van het land tot nu toe.

Helaas staan dit soort incidenten niet op zichzelf. Hoewel dit ongekend kan zijn, vinden er nog steeds tragische incidenten plaats in lagelonenlanden. Het is niet ongewoon dat deze bedrijven rechtstreeks worden verbonden met lokale bedrijven, die textielproducten in het buitenland goedkoper produceren. Hier is waar je nodig hebt om dit te doen en hoe een ERP-software kan verhelpen. 

Inhoudsopgave

Duurzaamheid: een definitie 
ERP-software voor een duurzamere textielindustrie 
Conclusie: Hoe ERP-software processen duurzamer maakt 

Duurzaamheid: Een definitie

Duurzaamheid is een actiebeginsel dat oorspronkelijk in de bosbouw werd toegepast. 

ERP-software: een definitie

De drieletterige "ERP" is een afkorting voor Enterprise Resource Planning. In deze context wordt de planning van bedrijfsbronnen Duits genoemd. Dit is een centrale zakelijke taak die bedrijven van alle soorten moeten nemen. Concreet is het een kwestie van ervoor zorgen dat alle bedrijfsrelevante middelen. Om de juiste kwaliteit en kwantiteit op de juiste plaats in het bedrijf op het juiste moment te leveren. Afhankelijk van de interne structuren vereist dit een groot aantal soms complexe bedrijfsprocessen. 

Functie van een ERP-software

Dit is waar ERP-software komt in. Het stelt bedrijven in staat om al deze processen bij te houden. Alle processen kunnen aan de softwarekant in kaart worden gebracht en vervolgens in het systeem worden geïntegreerd. Zo ontstaat een soort digitaal beeld van het hele bedrijf met al zijn processen. Dit brengt een verscheidenheid aan voordelen met zich mee. 

Voordelen van ERP-software

De centrale oriëntatie van een ERP-software maakt bijvoorbeeld transparantie tussen processen mogelijk, omdat alle medewerkers in alle afdelingen met hetzelfde systeem of dezelfde correcte gegevens werken. Dit verbetert ook de samenwerking tussen bedrijven, dus ERP-software fungeert ook als een krachtig samenwerkingsinstrument. 

Lagere kosten

De optimalisatie van bestaande processen leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen als gevolg van besparingen op hulpbronnen. Bestaande middelen kunnen elders effectiever worden ingezet, zodat bedrijven een economisch voordeel behalen door het gebruik van adequate ERP-software. 

Zinvolle analyse

Binnen het ERP-systeem zijn alle relevante gegevens beschikbaar, die zinvolle analyses vereisen om uit te voeren. Daarom fungeert ERP-software steeds meer als een krachtig analysemiddel. De evaluaties kunnen vervolgens door besluitvormers worden gebruikt als basis voor strategische beslissingen. 

Tevreden klanten

Uiteindelijk profiteren klanten ook van de interne procesoptimalisatie van het bedrijf. Ze moeten bijvoorbeeld kortere wachttijden accepteren of producten en diensten ontvangen die beter zijn aangepast aan hun individuele behoeften. 

ERP-software voor een duurzamere textielindustrie

Om het volledige potentieel van een ERP-software te benutten en dus ook de potentiële voordelen te realiseren, moet het systeem worden afgestemd op de respectieve randvoorwaarden in het bedrijf. 

Een belangrijk criterium is de branchespecifieke oriëntatie van een ERP-software. In de textielindustrie is dit in het algemeen software voor discrete productie, die textielbedrijven in staat stelt bijzonder economisch te produceren.  Maar hoe zit het met duurzaamheid in de textielindustrie? Uiteindelijk is dit een industrie die herhaaldelijk wordt gekenmerkt door schandalen en ernstige incidenten. 

Behoefte aan duurzaamheid

Vanuit ecologisch oogpunt is het vooral de teelt of productie van ruwe vezels en textielafwerking in de textielindustrie die problemen voor het milieu veroorzaken. Op het gebied van sociale duurzaamheid zijn het vaak precaire omstandigheden in productiefaciliteiten en zweetwinkels. 

Alliantie voor duurzaam textiel

In 2014 sloten ongeveer 120 acteurs zich aan bij de Alliantie voor Duurzaam Textiel; korte textielalliantie; Samen. Het gaat niet alleen om bedrijven, maar ook om NGO's, verenigingen, vakbonden, standaardorganisaties en de Duitse bondsregering. Het doel van de alliantie is om gezamenlijke verbeteringen door te voeren langs mondiale waardeketens in de textielindustrie. 

Elk lid heeft zich ertoe verbonden om een jaarlijkse roadmap te presenteren met concrete stappen voor duurzamere, interne processen.  Maar hoe slagen bedrijven er in deze industrie in om bestaande processen voortdurend te heroverwegen om ze zo duurzaam mogelijk te maken? 

ERP-functies en modules voor een duurzame textielindustrie

Maar om processen duurzamer te maken, zijn niet alleen deze basisfuncties nodig. Als u uw processen continu wilt optimaliseren, met name op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid, moet u ook vertrouwen op gespecialiseerde, software-side ondersteuning op dit gebied. 

MVO-module

Binnen een ERP-software kan dit bijvoorbeeld gerealiseerd worden door middel van een MVO-module, die bedrijven ondersteunt bij het proactief voldoen aan de geldende normen. 

Aangezien teelt en productie tot nu toe een groot probleem zijn, kunnen bedrijven zich ook richten op deze bedrijfsgebieden. 

Recycling in productie

In termen van productie is dit bijvoorbeeld mogelijk door een toenemend gebruik van recyclingtechnieken. Innovatieve producten zoals recyclebaar textiel zullen in de toekomst waarschijnlijk steeds relevanter worden. 

Onderzoek en ontwikkeling

Als bedrijven intern over de juiste onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit beschikken, is het raadzaam om een geschikte ERP-module te gebruiken om de vooruitgang op dit gebied te stimuleren en zich tegelijkertijd als marktleider te vestigen. 

Duurzame textielafwerking

Als het gaat om textielafwerking, staan bedrijven voor de uitdaging om grondstoffen zoals water of energie te besparen. Dit is nog steeds een proces dat veel middelen ineenneemt. Een geschikte ERP-software kan bedrijven helpen om een circulatie van gezuiverd proceswater te controleren of om beschikbare restwarmte gericht te gebruiken. 

Sociaal heroverwegen

Uiteindelijk kunnen al deze benaderingen echter alleen worden gerealiseerd als er een fundamentele heroverweging plaatsvindt en de noodzaak van proceshervormen wordt erkend. 

Conclusie: Hoe ERP-software processen duurzamer maakt

Kortom, er is nog steeds een grote behoefte aan actie in de textielindustrie. Om processen continu duurzamer te maken, is eerst een fundamentele heroverweging nodig. Dit hoeft niet alleen aan de ondernemende kant te gebeuren. De maatschappij of de eindgebruiker is ook verantwoordelijk. 

Hebben bedrijven echter het belang van duurzame processen erkend; ook om te blijven voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten; passende ERP-software kan hen aanzienlijk ondersteunen bij het duurzamer ontwerpen van bestaande processen. 

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder

Duurzaamheid als marketingstrategie

Hoe bedrijven duurzaamheid als unique selling point gebruiken en hoe ERP-software hen daarbij kan ondersteunen, leest u hier.

Lees verder