Duurzame SCM

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Deze digitale tijd brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Supply chains verspreiden zich steeds meer over verschillende landen als gevolg van globalisering en toenemende complexiteit. Om economische redenen is het in veel gevallen winstgevender om bepaalde producten niet op hun eigen markt te kopen, maar ze aan de andere kant van de wereld te kopen. Maar kunnen dergelijke praktijken op lange termijn worden verzoend met de te bereiken klimaatdoelstellingen? 

In het volgende willen we de huidige supply chain management vraagstukken van dichtbij bekijken en hoe ERP-software kan helpen om supply chains duurzamer te maken. 

Inhoudsopgave

Supply Chain Management

Geen enkel bedrijf opereert geïsoleerd, maar is altijd te zien als onderdeel van zijn omgeving. In tijden van globalisering is deze omgeving niet langer het gebied binnen de eigen grenzen, maar een complex, internationaal georiënteerd netwerk van concurrenten, partners en klanten. 

SCM: Definitie

In het Journal of Business Logistics wordt supply chain management (SCM) als volgt gedefinieerd: "Intern en inter operationeel, inclusief inter-operationele, strategische coördinatie tussen traditionele bedrijfsfuncties en tactische beslissingen tussen deze bedrijfsfuncties met als doel de langetermijnprestaties van individuele bedrijven en de supply chain als geheel teverbeteren." 
- John T. Mentzer, William DeWitt, James S. Keebler, Soonhong Min, Nancy W. Nix, Carlo D. Smith und Zach G. Zacharia; Auszug aus dem Journal of Business Logistics, 2001. 

Het doel van de SCM is dan ook om de prestaties van het gehele systeem en individuele bedrijven op lange termijn te verbeteren. 

Redenen voor meer duurzaamheid in de SCM

Maar in hoeverre speelt duurzaamheid een rol bij het verbeteren van de prestaties? In feite zijn er verschillende redenen om toeleveringsketens te verduurzamen. 

1. Prestatiepotentieel realiseren en benutten

Een belangrijke reden is direct gerelateerd aan de intrinsieke, economische motivatie van bedrijven. Hoe minder middelen moeten worden gebruikt voor een bepaald proces, hoe kosteneffectiever het is. Een vermindering van grondstoffen zoals materialen of energie gaat echter ook hand in hand met een duurzamer procesontwerp. 

2. Minimaliseer risico's

Daarnaast kunnen bedrijfsrisico's tot een minimum worden beperkt door middel van duurzaam supply chain management. Een belangrijke factor hierbij is bijvoorbeeld de reputatiebescherming van het eigen bedrijf. In een tijd waarin bedrijven steeds meer verantwoording afleggen aan hun klanten en het besef van het belang van duurzame bedrijfsvoering toeneemt, beschermen bedrijven hun eigen imago door het duurzame ontwerp van hun toeleveringsketens. 

3. Concurrentievoordeel

Zoals eerder vermeld, zien klanten steeds meer bedrijven als een verantwoordelijkheid voor duurzame bedrijfsvoering. Duurzaamheid wordt dus een concurrentievoordeel. Het gaat ook om transparantie naar onze eigen klanten. 

4. Openstelling van nieuwe markten

Uiteindelijk kan dit concurrentievoordeel ook fungeren als een unique selling point, waardoor bedrijven zich in nieuwe markten vestigen en zo hun invloed of wereldwijd marktaandeel uitbreiden. 

Aspecten van een duurzame supply chain

"duurzaamheid" houdt echter niet alleen verband met ecologische aspecten, maar omvat ook een eigen economische efficiëntie en een sociale component. Dit laatste geldt bijvoorbeeld om de arbeidsomstandigheden op internationale productielocaties te verbeteren. 

Duurzame supply chains dankzij ERP

ERP-software kan bedrijven ondersteunen in een duurzame SCM op zowel strategisch als operationeel niveau. 

Duurzaamheid in operationele SCM

ERP-software creëert boven alles één ding: transparantie. Het is echter niet alleen binnen het bedrijf dat de samenwerking kan worden verbeterd met behulp van geschikte ERP-software. Als er een interface is met klanten of leveranciers aan de softwarekant, wordt ook de transparantie in de gehele supply chain vergroot. 

Op operationeel niveau betekent dit dat orders kunnen worden geplaatst met een paar klikken, minder klikken, waardoor resources in bedrijfsprocessen worden bespaard. EDI-normen spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen bedrijven. 

ERP-II-Software

Als, zoals in dit geval, ERP-software wordt uitgebreid met een extern niveau van het bedrijf en een betere samenwerking tussen bedrijven mogelijk maakt, worden deze systemen ook wel "ERP II-software" genoemd. 

Duurzaamheid in strategische SCM

Op strategisch of planningsniveau kunnen de volgende taken aan de softwarekant worden uitgevoerd: 
Netwerkplanning
Verkoop- en vraagplanning
Planning
Bestandsplanung
Distributiesplanung
Transportplanung

Vaak valt het woord "SCM software" in deze context. In feite hoeft het echter geen apart systeem te zijn. Het wordt bijvoorbeeld aanbevolen om een overeenkomstige SCM-module te gebruiken in de eigen ERP-software van het bedrijf. 

Der "Bullwhip Effect"

Een efficiënte uitwisseling van informatie tussen bedrijven en binnen een bedrijf zorgt voor transparantie in de cross-supply chain. Dit vermindert onhoudbare verschijnselen zoals het zweepeffect. 
Dit is het fenomeen dat bestellingen van leveranciers de neiging hebben om meer te fluctueren dan de werkelijke verkoop aan de klant. Met een lange supply chain, dit maakt de schommelingen in de upstream richting meer en meer ernstig.

Vermijd inefficiënties

Het zweepeffect resulteert dus in zeer inefficiënte supply chain-activiteiten, omdat de bestelling die uiteindelijk door de laatste leverancier aan de voet van de leverancierspiramide wordt ontvangen, sterk afwijkt van de oorspronkelijke klantorder.  
Door gebruik te maken van geschikte ERP-software kunnen bedrijven dit fenomeen tegengaan. Een veel voorkomende oorzaak van een uitgesproken zweepeffect is de interpretatie van een acute stijging van de vraag als een indicator van de hoge vraag in de toekomst. ERP-software kan worden gebruikt om veel beter geïnformeerde prognoses van de toekomstige vraag te maken. 

Conclusie: ERP-software voor duurzame SCM

Kortom, er zijn verschillende redenen voor duurzaam supply chain design. 
Bij de uitvoering ervan moeten bedrijven er rekening mee houden dat duurzaamheid verschillende aspecten omvat: 
Sociale duurzaamheid 
Ecologische duurzaamheid 
Economische duurzaamheid 
Een volledig duurzame supply chain voldoet aan alle factoren. Als gevolg hiervan hoeven bedrijven geen economische bezuinigingen te accepteren als gevolg van het ecologisch duurzamer ontwerpen van SC-processen. 

ERP-software voor een duurzame SCM

Om een beter overzicht te krijgen van de vaak complexe toeleveringsketens van vandaag, kunnen bedrijven ERP-software gebruiken met de juiste SCM-mogelijkheden. Binnen de software kunnen SCM-processen vervolgens geoptimaliseerd worden op het gebied van het verbeteren van duurzaamheid.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzaamheid als marketingstrategie

Hoe bedrijven duurzaamheid als unique selling point gebruiken en hoe ERP-software hen daarbij kan ondersteunen, leest u hier.

Lees verder