bouw
onderhoudsbeheer

Deze 2 systemen maken onderhoudsbeheer eenvoudiger

ERP-systemen met onderhoudstools maken onderhoudswerkzaamheden aanzienlijk eenvoudiger. Lees hier meer.

Gebouwen zijn onderhevig aan veroudering en slijtage. Daarom moeten er van tijd tot tijd onderhoudsmaatregelen worden genomen om hun voortbestaan ​​te garanderen. Dit is zeker geen banaliteit. Onderhoudsmanagement is eigenlijk een apart verantwoordelijkheidsgebied dat in wezen ondergeschikt is aan de bouwsector.

Moderne ERP-systemen ondersteunen bouwbedrijven bij het optimaliseren van diverse processen rondom onderhoudsbeheer. Daarom willen we het onderhoudsmanagement in de bouw onder de loep nemen en laten zien hoe een geschikt ERP-systeem bouwbedrijven op lange termijn kan ontlasten.

Inhoud

Wat is een ERP-systeem?

De bouwsector van vandaag: een concurrerende industrie

Onderhoud: een definitie

CAFM-systemen vereenvoudigen het onderhoudsbeheer

Onderhoudsbeheer eenvoudig gemaakt met CMMS-software

Conclusie: branchespecifieke software vereenvoudigt het onderhoudsbeheer

Wat is een ERP-systeem?

Een ERP-systeem is software waarmee alle processen centraal in kaart kunnen worden gebracht om deze basistaak te vervullen. ERP-systemen geven bedrijven een beter overzicht van alle processen en kunnen deze indien nodig optimaliseren om de efficiëntie van de dagelijkse bedrijfsvoering te vergroten.

Moderne ERP-systemen kunnen bedrijven immers aanzienlijk ontlasten en daarmee een beslissend concurrentievoordeel opleveren. Om deze reden hebben ERP-systemen een groot potentieel, vooral in de bouwsector.

De bouwsector van vandaag: een concurrerende industrie

Met een gemiddeld omzetrendement van één tot vier procent opereren bouwbedrijven in sommige gevallen op het bestaansminimum. Dit komt mede door de hoge concurrentiedruk in de branche. Bovendien zijn vraag en aanbod in de bouw meestal niet in evenwicht. In andere bedrijfstakken is er een veel evenwichtiger relatie.

In combinatie met steeds hogere klantverwachtingen op het gebied van kwaliteit, dalende prijsverwachtingen en hoge tijdsdruk staan ​​bouwbedrijven voor grote uitdagingen. Daarnaast moeten vaak meerdere projecten tegelijkertijd worden begeleid, wat een overeenkomstige organisatorische en administratieve inspanning met zich meebrengt.

Moderne ERP-systemen kunnen bouwbedrijven helpen om in competitieve tijden op lange termijn concurrerend te blijven. Op dit punt willen we de rol van onderhoudsbeheer in de bouw onder de loep nemen en wijzen op functies die kunnen worden gebruikt om het gemakkelijker te maken.

Onderhoud: een definitie

De term onderhoud wordt gedefinieerd volgens DIN 31051. In feite is het een algemene term die de volgende gebieden samenvat:

  • inspectie
  • onderhoud
  • reparatie
  • verbetering

Het is in feite niets meer dan een maatregel om de oorspronkelijke staat van het gebouw te behouden en te herstellen. Doorslaggevend hierbij is een vergelijking tussen de feitelijke en doelstatus. De huidige status wordt bepaald tijdens de inspectie door de eigenaar of een geschikte specialist.

Om deze reden zijn regelmatige inspecties essentieel om de oorspronkelijke staat van het gebouw zo lang mogelijk te behouden. De meest gebruikte tools voor holistisch onderhoudsmanagement zijn CAFM-systemen en CMMS-software.

Wat is een CAFM-systeem? 

CAFM staat voor Computer Aided Facility Management. Dit omvat gebouwbeheer of vastgoedbeheer. CAFM-systemen zijn computerondersteunde gebouwbeheersystemen en worden steeds vaker gebruikt om facilitaire processen in kaart te brengen en te optimaliseren.

CAFM-systemen vereenvoudigen onderhoudsbeheer

CAFM-systemen vereenvoudigen de onderhoudsmanagementprocessen aanzienlijk. Ze zorgen voor een naadloze informatiestroom en bestrijken alle relevante onderhoudsmanagementprocessen, van inspectie tot verbetering.

CAFM-systemen in actie

Als de gebouwbeheerder bijvoorbeeld een defect constateert tijdens een inspectie, kan hij dit opslaan in het systeem. Dit defect wordt als reparatieopdracht aan het verantwoordelijke bedrijf in het systeem getoond.

Deze reparatieopdracht kan vervolgens worden bekeken en verwerkt door de verantwoordelijke afdeling. CAFM-systemen maken het in het algemeen ook mogelijk om orders te prioriteren. Ze kunnen worden weergegeven in chronologische volgorde of gefilterd op urgentie.

Orderbeheer in onderhoudsbeheer

CAFM-systemen hebben ook ordertracering. Als de bestelling na een bepaalde tijd nog niet is gemarkeerd als voltooid, verzendt het systeem de bestelling automatisch opnieuw naar de betreffende afdeling.

Op deze manier worden werknemers herinnerd aan de voltooiing van de bestelling voordat er een escalatie is. Als de taak met succes is voltooid, wordt dit in het systeem vermeld als voltooid. Het systeem stuurt vervolgens automatisch een bijbehorend voltooiingsbericht naar de klant.

De relevantie van integraties

Dit kan bijvoorbeeld via e-mail via een geschikte kantoor- of CRM-interface. Als er een integratie is met het eigen ERP-systeem van het bedrijf, kunnen de gebruikte materialen bijvoorbeeld direct worden aangepast voor gebruik.

Met een ERP-verbinding garandeert het bedrijf een naadloze, bedrijfsoverschrijdende informatiestroom. Passende interfaces met e-mailprogramma's verhogen ook de kwaliteit van de klantenservice en daarmee de klanttevredenheid.

Onderhoudsbeheer eenvoudig gemaakt met CMMS-software

CMMS staat voor Computerized Maintenance Management System. Dit is software voor het onderhoud van gebouwen of technische systemen.

Wetten en verordeningen spelen een grote rol in de bouwsector. CMMS-software kan bedrijven ondersteuning bieden bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de voorschriften of op een wettelijk conforme manier.

1 - Ordertoewijzing, resource- en scenarioplanning met het CMMS

Onderhoudstaken kunnen worden geplaatst, samengevoegd, gesplitst of uitgesteld met behulp van het CMMS. Vaak werkt dit heel simpel door middel van een drag & drop-functie.

Het systeem berekent vervolgens in real-time de effecten van de wijziging op de werkdruk van de corresponderende medewerkers en op de kosten van de bestelling.

CMM-systemen zorgen ook voor efficiëntie bij resourceplanning. Passende bestellingen kunnen worden toegewezen aan individuele medewerkers of teams, rekening houdend met individuele vaardigheden, werkdruk en beschikbaarheid.

2 - Orderbeheer met het CMMS

CMMS-systemen hebben over het algemeen een volledige tekstzoekfunctie met aanvullende filtercriteria, wat het orderbeheer in het systeem aanzienlijk vereenvoudigt. Verantwoordelijke medewerkers kunnen op elk moment filteren op geplande, openstaande of voltooide onderhoudsopdrachten. Men kan bestellen op kenmerken zoals;

  • Status
  • Gebruikte materialen
  • Follow-up
  • Gepland budget
  • Werkelijke kosten
  • Effectieve werktijden

Ze zijn direct zichtbaar in het systeem en zijn op elk moment beschikbaar voor rapportagedoeleinden.

3 - Het CMMS zorgt voor beveiliging in onderhoudsbeheer

Onderhoudsmanagement speelt een grote rol in de bouw, mede door het veiligheidsaspect. Als gebouwen niet goed worden onderhouden, kan dit in het ergste geval leiden tot ongevallen of gezondheidsproblemen - bijvoorbeeld door schimmel.

Onderhoudsmaatregelen houden een zeker risico in en moeten daarom in ieder geval veilig en correct worden uitgevoerd. Geschikte CMMS-software ondersteunt bedrijven bij het naleven van arbo-voorschriften.

Wettelijk conforme workflows worden door het systeem op gestandaardiseerde wijze aangeboden. Er wordt ook gezorgd voor goede documentatie en checklists.

4 - CMMS als krachtige analysehulpmiddel

Werknemers hebben de mogelijkheid om kansen voor mogelijke kostenbesparingen of verbeteringen te identificeren met passende analyses en duidelijke dashboards. Bovendien kan de efficiëntie van de processen dienovereenkomstig worden gemeten en geoptimaliseerd met behulp van vooraf gedefinieerde prestatie-indicatoren - of kortweg KPI's.

Ook de prestaties van providers kunnen worden gevolgd in het CMMS. Dit geeft het bedrijf een nauwkeurig overzicht of wordt voldaan aan contractueel overeengekomen service level agreements - kortweg SLA's.

5 - Onderhoudsmanagement met mobiele oplossingen

Het gebruik van mobiele oplossingen is absoluut essentieel bij onderhoudsbeheer. Onderhoudsmonteurs moeten ter plaatse bestellingen kunnen opvragen en details kunnen bekijken. Zo kunnen specifieke werkinstructies of bijzondere voorwaarden direct worden ingezien.

Daarnaast heeft de mobiele applicatie als voordeel dat verkopers direct de benodigde werktijd en materiaalkosten in het systeem kunnen boeken. Op deze manier zijn er geen onnauwkeurigheden en afwijkingen die snel kunnen optreden wanneer gegevens vervolgens worden bijgewerkt.

Conclusie: branche specifieke software vereenvoudigt onderhoudsbeheer

Moderne, branche specifieke systemen kunnen onderhoudsbeheerprocessen duurzaam optimaliseren. Dubbel gegevensbeheer is dus overbodig en de transparantie van werkprocessen wordt aanzienlijk vergroot.

In onderhoudsbeheer zijn CAFM-systemen en CMMS-software geschikt voor het gericht sturen en beheren van processen. Werknemers kunnen potentiële kostenbesparingen identificeren en deze dienovereenkomstig implementeren. Op deze manier kunnen bedrijven hun winstgevendheid duurzaam verbeteren.

Een koppeling met de bijbehorende e-mailprogramma's - bijvoorbeeld via een interface naar het CRM-systeem - vergroot ook de transparantie over de status van de onderhoudsopdracht bij de klant. Hierdoor kunnen bedrijven de klanttevredenheid verhogen en winstgevend blijven opereren in een concurrerende sector.

Oriëntatie

Wat is Enterprise Resource Planning?

Wat is Enterprise Resource Planning en hoe kan het ook uw bedrijf helpen?

Lees verder

ERP-software voor grote bedrijven

Met ERP-software voor grote bedrijven automatiseert en beheert u al deze processen vanuit één systeem.

Lees verder