bouw
onderhoudsbeheer

Deze 2 systemen maken onderhoudsbeheer eenvoudiger

ERP-systemen met onderhoudstools maken onderhoudswerkzaamheden aanzienlijk eenvoudiger. Lees hier meer.

Gebouwen zijn onderhevig aan veroudering en slijtage. Daarom moeten er van tijd tot tijd onderhoudsmaatregelen worden genomen om hun voortbestaan ​​te garanderen. Dit is zeker geen banaliteit. Onderhoudsmanagement is eigenlijk een apart verantwoordelijkheidsgebied dat in wezen ondergeschikt is aan de bouwsector.

Moderne ERP-systemen ondersteunen bouwbedrijven bij het optimaliseren van diverse processen rondom onderhoudsbeheer. Daarom willen we het onderhoudsmanagement in de bouw onder de loep nemen en laten zien hoe een geschikt ERP-systeem bouwbedrijven op lange termijn kan ontlasten.

Inhoud

Wat is een ERP-systeem?

De bouwsector van vandaag: een concurrerende industrie

Onderhoud: een definitie

CAFM-systemen vereenvoudigen het onderhoudsbeheer

Onderhoudsbeheer eenvoudig gemaakt met CMMS-software

Conclusie: branchespecifieke software vereenvoudigt het onderhoudsbeheer

Wat is een ERP-systeem?

Een ERP-systeem is software waarmee alle processen centraal in kaart kunnen worden gebracht om deze basistaak te vervullen. ERP-systemen geven bedrijven een beter overzicht van alle processen en kunnen deze indien nodig optimaliseren om de efficiëntie van de dagelijkse bedrijfsvoering te vergroten.

Moderne ERP-systemen kunnen bedrijven immers aanzienlijk ontlasten en daarmee een beslissend concurrentievoordeel opleveren. Om deze reden hebben ERP-systemen een groot potentieel, vooral in de bouwsector.

De bouwsector van vandaag: een concurrerende industrie

Met een gemiddeld omzetrendement van één tot vier procent opereren bouwbedrijven in sommige gevallen op het bestaansminimum. Dit komt mede door de hoge concurrentiedruk in de branche. Bovendien zijn vraag en aanbod in de bouw meestal niet in evenwicht. In andere bedrijfstakken is er een veel evenwichtiger relatie.

In combinatie met steeds hogere klantverwachtingen op het gebied van kwaliteit, dalende prijsverwachtingen en hoge tijdsdruk staan ​​bouwbedrijven voor grote uitdagingen. Daarnaast moeten vaak meerdere projecten tegelijkertijd worden begeleid, wat een overeenkomstige organisatorische en administratieve inspanning met zich meebrengt.

Moderne ERP-systemen kunnen bouwbedrijven helpen om in competitieve tijden op lange termijn concurrerend te blijven. Op dit punt willen we de rol van onderhoudsbeheer in de bouw onder de loep nemen en wijzen op functies die kunnen worden gebruikt om het gemakkelijker te maken.

Onderhoud: een definitie

De term onderhoud wordt gedefinieerd volgens DIN 31051. In feite is het een algemene term die de volgende gebieden samenvat:

 • inspectie
 • onderhoud
 • reparatie
 • verbetering

Het is in feite niets meer dan een maatregel om de oorspronkelijke staat van het gebouw te behouden en te herstellen. Doorslaggevend hierbij is een vergelijking tussen de feitelijke en doelstatus. De huidige status wordt bepaald tijdens de inspectie door de eigenaar of een geschikte specialist.

Om deze reden zijn regelmatige inspecties essentieel om de oorspronkelijke staat van het gebouw zo lang mogelijk te behouden. De meest gebruikte tools voor holistisch onderhoudsmanagement zijn CAFM-systemen en CMMS-software.

Wat is een CAFM-systeem? 

CAFM staat voor Computer Aided Facility Management. Dit omvat gebouwbeheer of vastgoedbeheer. CAFM-systemen zijn computerondersteunde gebouwbeheersystemen en worden steeds vaker gebruikt om facilitaire processen in kaart te brengen en te optimaliseren.

CAFM-systemen vereenvoudigen onderhoudsbeheer

CAFM-systemen vereenvoudigen de onderhoudsmanagementprocessen aanzienlijk. Ze zorgen voor een naadloze informatiestroom en bestrijken alle relevante onderhoudsmanagementprocessen, van inspectie tot verbetering.

CAFM-systemen in actie

Als de gebouwbeheerder bijvoorbeeld een defect constateert tijdens een inspectie, kan hij dit opslaan in het systeem. Dit defect wordt als reparatieopdracht aan het verantwoordelijke bedrijf in het systeem getoond.

Deze reparatieopdracht kan vervolgens worden bekeken en verwerkt door de verantwoordelijke afdeling. CAFM-systemen maken het in het algemeen ook mogelijk om orders te prioriteren. Ze kunnen worden weergegeven in chronologische volgorde of gefilterd op urgentie.

Orderbeheer in onderhoudsbeheer

CAFM-systemen hebben ook ordertracering. Als de bestelling na een bepaalde tijd nog niet is gemarkeerd als voltooid, verzendt het systeem de bestelling automatisch opnieuw naar de betreffende afdeling.

Op deze manier worden werknemers herinnerd aan de voltooiing van de bestelling voordat er een escalatie is. Als de taak met succes is voltooid, wordt dit in het systeem vermeld als voltooid. Het systeem stuurt vervolgens automatisch een bijbehorend voltooiingsbericht naar de klant.

De relevantie van integraties

Dit kan bijvoorbeeld via e-mail via een geschikte kantoor- of CRM-interface. Als er een integratie is met het eigen ERP-systeem van het bedrijf, kunnen de gebruikte materialen bijvoorbeeld direct worden aangepast voor gebruik.

Met een ERP-verbinding garandeert het bedrijf een naadloze, bedrijfsoverschrijdende informatiestroom. Passende interfaces met e-mailprogramma's verhogen ook de kwaliteit van de klantenservice en daarmee de klanttevredenheid.

Onderhoudsbeheer eenvoudig gemaakt met CMMS-software

CMMS staat voor Computerized Maintenance Management System. Dit is software voor het onderhoud van gebouwen of technische systemen.

Wetten en verordeningen spelen een grote rol in de bouwsector. CMMS-software kan bedrijven ondersteuning bieden bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de voorschriften of op een wettelijk conforme manier.

1 - Ordertoewijzing, resource- en scenarioplanning met het CMMS

Onderhoudstaken kunnen worden geplaatst, samengevoegd, gesplitst of uitgesteld met behulp van het CMMS. Vaak werkt dit heel simpel door middel van een drag & drop-functie.

Het systeem berekent vervolgens in real-time de effecten van de wijziging op de werkdruk van de corresponderende medewerkers en op de kosten van de bestelling.

CMM-systemen zorgen ook voor efficiëntie bij resourceplanning. Passende bestellingen kunnen worden toegewezen aan individuele medewerkers of teams, rekening houdend met individuele vaardigheden, werkdruk en beschikbaarheid.

2 - Orderbeheer met het CMMS

CMMS-systemen hebben over het algemeen een volledige tekstzoekfunctie met aanvullende filtercriteria, wat het orderbeheer in het systeem aanzienlijk vereenvoudigt. Verantwoordelijke medewerkers kunnen op elk moment filteren op geplande, openstaande of voltooide onderhoudsopdrachten. Men kan bestellen op kenmerken zoals;

 • Status
 • Gebruikte materialen
 • Follow-up
 • Gepland budget
 • Werkelijke kosten
 • Effectieve werktijden

Ze zijn direct zichtbaar in het systeem en zijn op elk moment beschikbaar voor rapportagedoeleinden.

3 - Het CMMS zorgt voor beveiliging in onderhoudsbeheer

Onderhoudsmanagement speelt een grote rol in de bouw, mede door het veiligheidsaspect. Als gebouwen niet goed worden onderhouden, kan dit in het ergste geval leiden tot ongevallen of gezondheidsproblemen - bijvoorbeeld door schimmel.

Onderhoudsmaatregelen houden een zeker risico in en moeten daarom in ieder geval veilig en correct worden uitgevoerd. Geschikte CMMS-software ondersteunt bedrijven bij het naleven van arbo-voorschriften.

Wettelijk conforme workflows worden door het systeem op gestandaardiseerde wijze aangeboden. Er wordt ook gezorgd voor goede documentatie en checklists.

4 - CMMS als krachtige analysehulpmiddel

Werknemers hebben de mogelijkheid om kansen voor mogelijke kostenbesparingen of verbeteringen te identificeren met passende analyses en duidelijke dashboards. Bovendien kan de efficiëntie van de processen dienovereenkomstig worden gemeten en geoptimaliseerd met behulp van vooraf gedefinieerde prestatie-indicatoren - of kortweg KPI's.

Ook de prestaties van providers kunnen worden gevolgd in het CMMS. Dit geeft het bedrijf een nauwkeurig overzicht of wordt voldaan aan contractueel overeengekomen service level agreements - kortweg SLA's.

5 - Onderhoudsmanagement met mobiele oplossingen

Het gebruik van mobiele oplossingen is absoluut essentieel bij onderhoudsbeheer. Onderhoudsmonteurs moeten ter plaatse bestellingen kunnen opvragen en details kunnen bekijken. Zo kunnen specifieke werkinstructies of bijzondere voorwaarden direct worden ingezien.

Daarnaast heeft de mobiele applicatie als voordeel dat verkopers direct de benodigde werktijd en materiaalkosten in het systeem kunnen boeken. Op deze manier zijn er geen onnauwkeurigheden en afwijkingen die snel kunnen optreden wanneer gegevens vervolgens worden bijgewerkt.

Conclusie: branche specifieke software vereenvoudigt onderhoudsbeheer

Moderne, branche specifieke systemen kunnen onderhoudsbeheerprocessen duurzaam optimaliseren. Dubbel gegevensbeheer is dus overbodig en de transparantie van werkprocessen wordt aanzienlijk vergroot.

In onderhoudsbeheer zijn CAFM-systemen en CMMS-software geschikt voor het gericht sturen en beheren van processen. Werknemers kunnen potentiële kostenbesparingen identificeren en deze dienovereenkomstig implementeren. Op deze manier kunnen bedrijven hun winstgevendheid duurzaam verbeteren.

Een koppeling met de bijbehorende e-mailprogramma's - bijvoorbeeld via een interface naar het CRM-systeem - vergroot ook de transparantie over de status van de onderhoudsopdracht bij de klant. Hierdoor kunnen bedrijven de klanttevredenheid verhogen en winstgevend blijven opereren in een concurrerende sector.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

 • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
 • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
 • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
 • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder