bouw
bouwplanning

9 onderdelen van elke succesvolle bouwplanning

Uitgebreide bouwplanning legt de basis voor elk succesvol bouwproject. Lees hier waarom.

Iedereen die wil bouwen, zal vroeg of laat met het onderwerp bouwplanning te maken krijgen. Het beschrijft het proces van de mentale ontwikkeling en het ontwerp van het bouwproject. Deze overwegingen worden vervolgens vastgelegd in de vorm van bouwkundige en bouwkundige tekeningen.

Hoewel de bouwplanning het eerste deel van het bouwproces is, wordt deze ook tijdens de feitelijke bouwfase voortgezet. 

De fasen van bouwplanning

In feite bestaat de bouwplanning uit negen gedefinieerde servicefasen, die worden uitgevoerd door architecten en ingenieurs. Aan elk van de negen fasen wordt een bepaald percentage van de totale vergoeding toegekend. Hoe deze fasen er in detail uitzien en hoe ze in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd, wordt hieronder in meer detail behandeld.

Inhoud

1 - Basisbepaling en planning in de bouwsector
2 - De rol van pre-planning
3 - Ontwerpplanning in de bouwsector
4 - De bouwsector en zijn uitgebreide goedkeuringsplanning
5 - De uitvoeringsplanning
6 - prijsplanning in de bouwsector
7 - De geschatte prijs
8 - Bouwtoezicht
9 - De laatste stap: property management en documentatie
Conclusie: moderne ERP-systemen maken constructieplanning eenvoudiger

1 - Basisbepaling en planning in de bouwsector

Bouwplanning begint met de basisbepaling. Nadat een bouwbedrijf de planning heeft gekregen, moeten de randvoorwaarden eerst met de klant of de klant worden besproken. Allereerst omvat dit de definitie van de exacte taak.

Definitie van de taak

De bouwer verwoordt zijn ideeën en wensen, evenals specifieke vereisten voor het gecontracteerde bouwbedrijf. Dit kan de gebouweigenaar adviseren over de totale stroombehoefte en ook algemene economische omstandigheden verduidelijken - zoals het budget.

Bezoek ter plaatse met inspectie van de locatie

Een basisbezoek door de bouwer en de planner of het bouwbedrijf is ook gebruikelijk als onderdeel van de basisbepaling. Tijdens deze tour heeft het bouwbedrijf de mogelijkheid om de bouwplaats te onderzoeken. Mogelijke speciale functies kunnen hier worden genoteerd en in de verdere planning worden meegenomen.

Wie is er bij de planning betrokken?

Afhankelijk van het resultaat van de locatie-inspectie en de taak, kan het voorkomen dat andere partijen om technische of hulpbronredenen moeten worden geraadpleegd. De reikwijdte van de diensten van de planner omvat daarom ook de formulering van beslissingshulpmiddelen voor de selectie van andere bij de planning betrokken partijen. De basisbepaling eindigt met een concrete samenvatting van de resultaten.

2 - De rol van pre-planning

De voorlopige planning is gebaseerd op de basisbepaling. In deze stap worden benaderingen uit de vorige stap gespecificeerd.

Informatie verkrijgen over de ondergrond

Als er nog geen grondcontrole heeft plaatsgevonden als onderdeel van de basisbepaling, gebeurt dit nu als onderdeel van de voorlopige planning.

Creëer planningsconcept

Er wordt nu een planningsconcept gecreëerd op basis van de controle van de ondergrond. Ontwerp, structuur en de gebruikte materialen spelen hier een rol.

Op dit punt kan duidelijk worden gemaakt dat de klant het bouwproject niet in de gewenste vorm kan uitvoeren. Als dit het geval is, zal het bouwbedrijf wijzen op alternatieven en deze bespreken met de klant.

Ten eerste, voorlopige schatting van de kosten

Ten slotte maakt het bouwbedrijf een eerste schatting van de kosten. In deze fase kunnen de vastgestelde kosten later aanzienlijk afwijken van de werkelijke kosten.

Het is namelijk gebruikelijk dat de afwijking tot +/- 30% van de latere kostenbepaling is. In deze fase is het vermogen om kosten te beïnvloeden echter veel groter dan in latere stappen.

Kostengroepen volgens NEN

Van de eerste schatting tot de berekening en de schatting tot de kostenbepaling, alle bepalingen worden uitgevoerd conform NEN in de bouwsector. Deze NEN-norm verdeelt kosten in gerelateerde kostengroepen:

 • eigenschap (als de waarde van de eigenschap)
 • voorbereidende maatregelen (zoals openstelling)
 • gebouw - bouwconstructies (zoals daken, plafonds)
 • gebouw - technische systemen (zoals water, gas)
 • buitenfaciliteiten en open ruimtes (zoals water- of vegetatiegebieden)
 • uitrusting en kunstwerken (zoals algemene, IT- of artistieke uitrusting)
 • bijkomende bouwkosten (zoals specialistische planning of artistieke diensten)
 • financiering (zoals eigen vermogen of schuld)

ERP-systemen vergemakkelijken voorlopige planning

Het wordt duidelijk dat de kostenraming absoluut een gestructureerde, eerste bepaling van de potentiële kosten is en geenszins een blinde schatting.

ERP-systemen die gespecialiseerd zijn in de bouw hebben een groot aantal functies die voorlopige planning aanzienlijk eenvoudiger maken. In het bijzonder worden hier voornamelijk CAD-programma's gebruikt. 

Wat zijn CAD-programma's?

CAD is de afkorting voor Computer Aided Design. De software ondersteund de creatie van virtuele modellen van gebouwen of andere objecten. Deze modellen bevatten belangrijke informatie die nodig is voor de productie of in dit geval voor de constructie van het eigenlijke eindproduct.

De CAD is bedoeld om routinetaken zoals dimensionering van de ontwerper of het bouwbedrijf te vergemakkelijken of volledig te verlichten. Er zijn veel verschillende soorten modellering mogelijk.

CAD-programma's bieden een breed scala aan services, van 2D tot 3D en modellering van modules. Om deze reden bevatten ERP-systemen voor de bouw vaak een overeenkomstige verbinding op een gestandaardiseerde manier.

3 - Ontwerpplanning in de bouwsector

De conceptplanning specificeert de informatie die is voortgekomen uit de voorlopige planning. Dit omvat het opstellen van een constructietekening.

Opstellen van een constructietekening

De constructietekening wordt meestal geïmplementeerd met behulp van de reeds beschreven CAD-oplossing. Het is meestal een gedetailleerde, technische tekening op een schaal van 1: 100 inclusief een beschrijving.

Berekeningen

Continue berekeningen maken deel uit van elk bouwplan. De kostenberekening die in de loop van de ontwerpplanning is uitgevoerd, wordt ook opnieuw uitgevoerd in overeenstemming met NEN-normen. Daarnaast zijn er concrete berekeningen van de haalbaarheid, omdat er passend bewijs moet worden verstrekt om een bouwvergunning te verkrijgen.

4 - De bouwsector en zijn uitgebreide goedkeuringsplanning

U wilt uw droomhuis bouwen en hebt uitgebreid met de planner aan het ontwerp gewerkt. Er is een driedimensionaal model van uw gewenste object gemaakt, dat ook binnen uw budget valt.

Het verkrijgen van een bouwvergunning is nu een topprioriteit voor u - want zonder een bouwvergunning geen bouwproject. In een bureaucratisch land als Nederland mogen de inspanningen in deze fase niet worden onderschat.

Naast de statische berekeningen voor het verkrijgen van een veiligheidscertificaat, moet een groot aantal andere documenten voor de langverwachte ontvangst van een bouwvergunning worden ingediend. Deze omvatten:

 • het bouwaanvraagformulier zelf
 • de bouwbeschrijving opgesteld in de ontwerpplanning
 • de plattegronden, secties en aanzichten in de voorlopige en conceptplanning op een schaal van 1: 100
 • een statische vragenlijst
 • een officieel siteplan
 • bewijs van thermische isolatie.

Afhankelijk van het bouwproject of de behoefte, moet mogelijk verder bewijs worden geleverd. U moet dus voorbereid zijn op een goedkeuringsplanning die enige tijd in beslag neemt.

Als de vereiste documenten in de vorige fasen van de bouwplanning correct zijn gemaakt, kan dit de inspanningen bij het plannen van de vergunning aanzienlijk verminderen. Om deze reden moet u niet besparen op adequate ERP-systemen die u gedurende het hele proces ondersteunen.

5 - Uitvoering planning

Als onderdeel van de uitvoeringsplanning worden uitvoeringsplannen opgesteld door architecten of ingenieurs. Dit zijn blauwdrukken op schaal 1:50. Gedetailleerde tekeningen worden gemaakt op een schaal van 1: 1 tot 1:20. Er wordt ook een gedetailleerde projectbeschrijving gemaakt.

Planning van de uitvoering in het ERP-systeem

In de planning gebruiken bedrijven steeds vaker Cloud gebaseerde ERP-oplossingen met een BIM-verbinding. In tegenstelling tot CAD is BIM - Building Information Modelling of Building Data Modelling - specifiek ontworpen voor de planning, uitvoering en het beheer van gebouwen.
Het is dus veel meer dan software voor digitaal modelleren. Dit betekent echter niet dat correct geïntegreerde, krachtige CAD-toepassingen niet worden aanbevolen.

De rol van Cloud gebaseerde ERP-systemen

Dankzij de Cloud gebaseerde ERP-integratie werken alle spelers met hetzelfde model. Dit is met name van belang in de bouwsector, omdat elke handeling de volgende stap van de andere beïnvloedt.

Een centrale BIM maakt werkstappen veel transparanter. Als de bouwkundig ingenieur bijvoorbeeld besluit dat een bepaalde pijler moet worden voorbereid om redenen van stabiliteit, kan dit het verloop van een lijn vertragen.

Dit elimineert ook de moeite van het communiceren van individuele planning statussen naar de rest van het team, aangezien wijzigingen direct in het systeem kunnen worden bekeken.

6 - Prijsplanning in de bouwsector 

Alle voorbereiding op de totale prijs vindt plaats als onderdeel van de prijsplanning. Dit bestaat uit het bepalen van de hoeveelheid en het creëren van servicespecificaties, evenals het opstellen van offerteteksten en berekeningsgegevens.

Opstellen van rekeningen van hoeveelheden en kwantiteitsbepaling

Om het toekenningsproces soepel en tijdig te laten verlopen, moet eerst een toewijzingsschema worden opgesteld. Daarnaast moeten hoeveelhedenlijsten worden opgesteld op basis waarvan de kosten worden bepaald.

De basis voor het maken van deze mappen is de kwantiteitsbepaling gecreëerd als onderdeel van de uitvoeringsplanning. Nadat de kosten zijn bepaald, worden ze vergeleken met de oorspronkelijk berekende kosten voor kostenbeheersing.

Velen gebruiken gespecialiseerde ERP-software voor architecten en planners om servicespecificaties voor potentiële partners te maken. Dit ondersteunt de contractueel conforme contractvoorwaarden.

Teksten en rekengegevens voorbereiden

Berekeningsgegevens en tekst voor aanbestedingen zijn vereist voor alle bouwprojecten - ongeacht of het een nieuw gebouw of een renovatie betreft. Overeenkomstige ERP-systemen kunnen hier ook helpen.

Branche specifieke ERP-systemen bevatten idealiter al sjablonen voor actuele, wettelijk conforme offerteteksten in overeenstemming met de aanbestedings- en contractregels voor bouwdiensten. Zodra dit is gebeurd, kan het project officieel worden aangekondigd.

7 - De geschatte prijs

De tijd is gekomen. Het project wordt overgedragen aan het geselecteerde bouwbedrijf. In deze fase worden eerst aanbiedingen van potentiële partners verkregen. Op basis hiervan wordt een overeenkomstige prijsindex voor gedeeltelijke diensten gecreëerd.

Inkomende aanbiedingen worden geëvalueerd en er worden onderhandelingen gevoerd met bieders of potentiële partners. Nu wordt ook de reeds genoemde schatting volgens de gebruikelijke richtlijnen gemaakt. Deze bestaat uit eenheidsprijzen en vaste prijzen voor de aanbiedingen. Ten slotte plaatst het geselecteerde bedrijf een bestelling.

8 - bouwtoezicht

Met de definitieve prijs eindigt de bouwplanning maar daarmee de taak van de verantwoordelijke architect of ingenieur niet. Veel architecten en ingenieurs onderschatten op hun beurt het bestaande aansprakelijkheidsrisico in het kader van het toezicht op de bouwwerkzaamheden en de timing van de bouwwerkzaamheden.

Het schema moet worden nageleefd

De taken in het bouwtoezicht zijn eerst het opstellen van een planning in overeenstemming met de planning en de onderhoudsspecificaties. Dit schema moet regelmatig worden gecontroleerd om vertragingen tijdig te identificeren en te voorkomen. 

De kosten moeten ook regelmatig worden gecontroleerd om afwijkingen van het plan te voorkomen. Dit omvat ook een goede controle van de inkomende facturen van het bouwbedrijf. Andere taken die hieronder vallen zijn:

 • het beoordelen en invoeren van supplementen
 • identificatie van defecten en de verwijdering ervan
 • materiaal- en kwaliteitscontrole.

Gericht bouwtoezicht met behulp van ERP

BIM-modellen maken bouwtoezicht aanzienlijk eenvoudiger. Tussentijdse acceptatietests door de verantwoordelijke architecten of ingenieurs worden onderdeel van het BIM-model. Op deze manier kan het hele bouwproces achteraf worden gevisualiseerd.

In het geval van individuele tussentijdse acceptaties worden uitgevoerde elementen direct in het model gemarkeerd en worden gedeeltelijke hoeveelheden of kosten automatisch bepaald. Het gebruik van BIM bespaart waardevolle bronnen die elders kunnen worden gebruikt.

9 - De laatste stap: property management en documentatie

Het toezicht op het onroerend goed en de juiste documentatie vormen de laatste stap in de bouwplanning.

Vastgoedbeheer

Tijdens deze fase wordt een laatste inspectie ter plaatse uitgevoerd, waarin mogelijke tekortkomingen worden vastgesteld. Dit moet in elk geval worden gedaan voordat de verjaringstermijn is verstreken, anders kunt u niet klagen.

Als er defecten worden gevonden, moet deze worden gecontroleerd. Bovendien moet u betrokken zijn bij de release van beveiligingsservices.

Documentatie

Ten slotte worden alle rekenkundige resultaten en grafische weergaven van het object systematisch samengesteld. De gegevens in de BIM-applicatie kunnen hiervoor worden gebruikt.

Conclusie: moderne ERP-systemen maken constructieplanning eenvoudiger

Kortom, bouwplanning kan aanzienlijk eenvoudiger worden gemaakt door moderne, branchespecifieke ERP-systemen. Architecten en ingenieurs kunnen vertrouwen op geïntegreerde CAD- en BIM-verbindingen, die zelfstandig berekeningen kunnen uitvoeren en zo waardevolle tijd kunnen besparen.

Cloud-gebaseerde ERP-systemen zorgen ook voor transparante informatie-uitwisseling tijdens elke planningsfase. Dit zorgt ervoor dat alle spelers altijd in dezelfde richting trekken.

Oriƫntatie

Wat is bedrijfssoftware?

Lees wat bedrijfssoftware precies inhoudt en hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Lees verder

Het belang van het vormen van een ERP implementatie team

Het ERP implementatie team legt de hoeksteen voor een succesvol ERP-project. Hier leest u waarom en wat u moet weten.

Lees verder