zakelijke dienstverlening
personeelsmanagement

5 onmisbare ERP-functies voor personeelsmanagement

Een ERP-systeem voor zakelijke dienstverlening biedt veel voordelen voor human resource management. We laten u zien welke en hoe u ze kunt gebruiken.

In dit artikel willen we human resource management in zakelijke dienstverlening nader bekijken en verduidelijken hoe ERP-systemen helpen om processen efficiënter te maken. Kortom, we willen u 5 onmisbare ERP-functies voor HR-afdelingen laten zien hoe zakelijke diensten op dit moment kunnen profiteren van een ERP-systeem.

Human resource management is een van de belangrijkste gebieden van bijna elk bedrijf. Personeelsbeheer speelt een centrale rol, vooral bij zakelijke dienstverleners. Het is niet alleen belangrijk om het juiste personeel te vinden en op lange termijn te behouden maar ook om ze op de meest efficiënte manier in te zetten voor operationele doeleinden.

Meer bieden dan alleen geld

In de huidige arbeidswereld spelen naast financiële prikkels ook andere factoren een rol bij werknemers. Bedrijfsgezondheidszorg, bijscholingsmaatregelen, flexibele werktijden, doorgroeimogelijkheden en een goede werksfeer.

ERP-systemen bieden echter niet alleen veel voordelen bij het werven. Er kunnen ook veel automatiseringen worden geïmplementeerd voor personeelsbeheer dat het hele gebied van human resource management kan ontlasten.

ERP-systemen voor personeelsmanagement

Maar laten we eerst de belangrijkste termen beschouwen. Uiteindelijk helpt dit ons ook om precies te begrijpen waar de hier gepresenteerde HR-functies van toepassing zijn en hun concrete voordelen te vinden. Laten we dus beginnen met een conceptuele classificatie van ERP-systemen in het algemeen.

Wat is een ERP-systeem? - een definitie

ERP staat voor Enterprise Resource Planning en beschrijft de taak van een bedrijf om alle beschikbare middelen optimaal en zo efficiënt mogelijk in te zetten.

De specifieke taak is nu om al deze middelen zo goed mogelijk in te zetten voor de bedrijfsprocessen waarop het bedrijf is gebaseerd. Deze processen moeten worden gepland, gecontroleerd en bewaakt. Aangezien bedrijven tegenwoordig veel complexer zijn wat betreft hun bedrijfsprocessen dan in het verleden, is het voor het management nauwelijks mogelijk om al deze processen te organiseren.

Grenzen overschrijden en datasilo's afbreken

Hiervoor worden ERP-systemen gebruikt. Deze slaan alle bedrijfsgerelateerde gegevens op in een centrale database en brengen daar alle bedrijfsprocessen van het bedrijf in kaart. Op deze manier worden afdelingsgrenzen overschreden en oude datasilo's afgebroken.

Uiteindelijk leidt een ERP-systeem tot aanzienlijk snellere en efficiëntere processen. Omdat nu informatie beschikbaar is voor alle afdelingen en alle medewerkers met toegang, kunnen verschillende processen worden ingekort, gestroomlijnd, gebundeld en op veel plaatsen geautomatiseerd.

Afhankelijk van de branche kunnen dan verschillende andere modules worden toegevoegd, zoals een productiemodule. Omdat ERP-systemen zich aanpassen aan het betreffende bedrijf, wat betekent dat er tal van brancheoplossingen op de markt zijn, die allemaal beweren specifieke industrieën te dekken.

Er zijn ook speciale oplossingen voor zakelijke dienstverleners op de markt die specifiek zijn ontworpen voor bijvoorbeeld architecten of webdesigners. Een belangrijke beslissing die bedrijven moeten nemen bij de start van een ERP-project is de specifieke locatie van het systeem en de data.

Wat is human resource management? - een definitie

De term human resource beschrijft alle middelen die een bedrijf beschikbaar heeft in relatie tot zijn werknemers. Over het algemeen betekent dit kennis, vaardigheden en motivatie. Human resource management heeft de taak om alle activiteiten met betrekking tot personeel in kaart te brengen en te beheren.

Planning, controle en communicatie

Het personeel moet zo efficiënt mogelijk worden ingezet voor zakelijke doeleinden. Naast strategische personeelsplanning worden gericht personeelsmanagement en goede personeelscommunicatie geïmplementeerd.

Negeer het individu niet

Het voor de ondernemer relevante arbeidsmiddel is afhankelijk van de persoon en kan daarom niet apart worden bekeken. Medewerkers zijn natuurlijk individuen met persoonlijke wensen en behoeften. Human Resource Management probeert hier zoveel mogelijk op in te spelen, omdat een goede werksfeer uiteindelijk zorgt voor een hoge productiviteit.

Functies in de HR-module

Dit is waar HR-modules in ERP-software een rol spelen. Het is belangrijk om het personeel optimaal en zo efficiënt mogelijk aan de respectievelijke bedrijfsprocessen toe te wijzen zonder de menselijke factor weg te laten.

Hieronder willen we een paar speciale functies van een HR-module in een ERP-systeem bekijken en hun concrete voordelen voor zakelijke diensten benadrukken.

1. Kernfunctie: HR-beheer gemakkelijk gemaakt

De kerntaak van elke HR-afdeling is het beheren van werknemersgegevens en het voorbereiden en uitvoeren van lonen en salarissen. Het is belangrijk om te voldoen aan de respectievelijke wettelijke voorschriften, vooral voor internationale bedrijven met werknemers in het buitenland. Door alle gegevens op een centrale locatie aan te bieden, kan de HR-afdeling snel en eenvoudig boekhouding en administratie uitvoeren.

Rapporten bieden een geldige basis voor besluitvorming

Zinvolle rapporten kunnen ook worden gebruikt om een ​​gerichte HR-strategie op te zetten en andere actiegerelateerde informatie kan eenvoudig worden verstrekt. Hier kunt u ook de personeelsplanning strategisch aanpakken. ERP-systemen helpen op dit moment met tal van tools.

Toon alle cases duidelijk

Evenzo kunnen lonen en salarissen legaal en gemakkelijk worden beheerd, zelfs met complexere bedrijfsstructuren. Speciale gevallen zoals uitzendarbeid, deeltijdarbeid, bedrijfspensioenregelingen, tariefaanpassingen of zwangerschapsverlof kunnen eenvoudig worden beheerd in een HR-module. Sectorspecifieke beloningsmodellen kunnen ook worden geïmplementeerd in de bijbehorende module.

2. Digitaal personeelsdossier: gestructureerd werk

Met een digitaal personeelsdossier is alle relevante informatie over uw eigen medewerkers altijd en overal toegankelijk. Of het nu gaat om stamgegevens of relevante personeelsdocumenten, zoals aanvragen, contracten, certificaten of doelovereenkomsten, alles kan gemakkelijk op één plaats worden opgeslagen in een vooraf gedefinieerde mappenstructuur. Er wordt rekening gehouden met alle wettelijke vereisten, zoals de AVG.

Door alle relevante personeelsgegevens op één plek op te slaan, krijgt u een beter overzicht van uw eigen personeel, hun bijscholing en vaardigheden en hun eerdere projectsucces. Een belangrijke factor, zeker bij personeelsplanning.

3. Motivatie van medewerkers: creëer moderne banen

Tegenwoordig spelen veel meer factoren een belangrijke rol voor jonge werknemers dan alleen salaris. Het gaat vaak om een ​​evenwichtige balans tussen werk en privé en bedrijfsvoordelen, zoals fitnessaanbiedingen, pensioenvoorzieningen of bijscholingsmaatregelen. Een HR-module kan met al deze factoren rekening houden.

Het is niet alleen belangrijk om uw eigen personeel duurzaam te motiveren, maar ook om uzelf als moderne en aantrekkelijke werkgever op de markt te vestigen. Wie de strijd om talent wil winnen, kan niet meer zonder dergelijke modellen.

4. Beheer van aanvragers: vind eenvoudig de juiste aanvrager

Een HR-module stelt u niet alleen in staat uw eigen personeel te managen, het vereenvoudigt ook op veel plaatsen het beheer van sollicitanten aanzienlijk. Als er een nieuwe functie nodig is, kan deze eenvoudig worden geregistreerd door een werknemer. Het management controleert deze behoefte en geeft deze vervolgens vrij. Er verschijnt dan automatisch een bijbehorende vacature.

Vind data gemakkelijk

Als er vervolgens aanvragen worden ontvangen, kunnen de desbetreffende besluitvormers een evaluatie indienen. Zodra alle evaluaties zijn ontvangen, kan het systeem automatisch zoeken naar een vrije datum in de agenda van de beslissers en de aanvrager uitnodigen. Als de sollicitant vervolgens wordt aangenomen, kunnen de onderhandelde voorwaarden rechtstreeks worden overgedragen aan een overeenkomstige arbeidsovereenkomst.

Automatisch arbeidsovereenkomsten genereren

Het hele instelproces wordt aanzienlijk sneller, efficiënter en aangenamer gemaakt voor alle partijen. Uiteindelijk tonen deze aanpak en de snelle processen ook aan potentiële aanvragers aan dat een modern bedrijf op hen wacht, wat op zijn beurt een cruciaal criterium is voor jonge werknemers.

5. Tijd- en prestatieopname: alles in één oogopslag

Tijdregistratie is ook een bijzonder belangrijke functie voor human resource management. Niet alleen op het gebied van projectmatig werken, maar ook voor alle andere activiteiten moet worden bijgehouden hoeveel uur elke medewerker heeft gewerkt. Met een tijdregistratie in het ERP-systeem kunnen de werktijden van elke medewerker eenvoudig worden vastgelegd.

Onderweg toegang tot ERP

Natuurlijk werkt het geheel ook via mobiele versies van het ERP-systeem. Buitendienstmedewerkers kunnen eenvoudig hun overeenkomstige werkuren in het systeem invoeren en aan een specifiek project toewijzen. Op deze manier kan ook exact worden vastgelegd welke medewerker voor welk project bij welke projectduur is betrokken en welke volgens uurtarief worden overgemaakt op een factuur.

Conclusie: beter personeelsmanagement voor tevreden medewerkers

Met een HR-module in een ERP-systeem kunnen veel gebieden van personeelsmanagement veel efficiënter en beter worden vormgegeven. Naast de kerntaak personeelsmanagement zijn op dit moment talloze automatiseringen mogelijk. Deze ontlasten niet alleen de HR-afdeling, maar zorgen ook voor moderne en strakke structuren in het hele bedrijf.

Met name de personeelsplanning planning stelt bedrijven in staat om de resource mankracht veel efficiënter en gestructureerder in te zetten. Inefficiënte processen kunnen worden opgespoord en bijzonder winstgevende gebieden kunnen worden blootgelegd. Deze business intelligence is vooral voor zakelijke dienstverleners van groot belang, omdat het op de lange termijn belangrijk is om je te onderscheiden van de concurrentie.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

De verschillende vormen van Cloud

Publieke of private cloud voor de eigen ERP-software van het bedrijf? We presenteren enkele cloudmodellen en laten hun voor- en nadelen zien.

Lees verder

ERP-software uit de cloud: een overzicht

U kunt op dit moment cloudgebaseerde ERP-software verkrijgen bij deze softwareleveranciers.

Lees verder

5 voordelen van Cloud ERP software

De 5 voordelen van Cloud ERP software waardoor bedrijven massaal kiezen voor deze manier van installatie.

Lees verder